Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 03.10.2014

Zorgboerderijen worden een steeds groter succes

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag die ik stelde aan de minister van Landbouw blijkt dat het concept van ‘zorgboerderijen’ in Vlaanderen aan populariteit wint. Niet alleen komen er jaarlijks meer zorgboerderijen bij, ook het aantal gepresteerde uren neemt toe.

Vlaamse land- en tuinbouwers kunnen, in samenwerking met een erkende zorgvoorziening, personen uit kwetsbare groepen in dienst nemen om mee te helpen op de boerderij. In Nederland is het concept al langer ingeburgerd, in Vlaanderen blijkt het enorm aan te slaan en is het een groeiend succes.

Zorgboerderijen bieden enorme kansen om mensen uit kwetsbare groepen te integreren in het maatschappelijk leven. Ze zijn een prachtige aanvulling op het Vlaamse welzijnszorgbeleid en geven de land- en tuinbouwers ook duidelijk een extra steuntje, maar niet in het minst ook een goed gevoel. De maatschappelijke meerwaarde die zorgboeren creëren is volgens mij van onschatbare waarde.

De zorgboerderijen krijgen een subsidie van 20 euro per dag om een zorgvrager op te vangen. Volgens het Agentschap Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid moet dat niet gezien worden als een aanvullend loon voor de landbouwer, maar wel als een compensatie voor het feit dat die zijn activiteiten moet afstellen op de zorgvrager en dus op zo’n moment bijvoorbeeld niet met zware machinerie kan werken.

Geen afwijzingen

Uit de cijfers die ik opvroeg blijkt dat er in het eerste semester van dit jaar nog geen enkele zorgovereenkomst afgewezen werd. Dat is prachtig nieuws! Vorig jaar werden er nog 56 overeenkomsten afgewezen door de Vlaamse administratie. Het is wel opmerkelijk dat het aantal overeenkomsten voor groepsopvang heel beperkt is. Ook de toeleiding van zorgvragers door centra voor algemeen welzijnswerk blijft beperkt, maar zit in vergelijking met vorig jaar duidelijk in stijgende lijn.