Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 28.04.2020

Voor de volledigheid…

Na de digitale gemeenteraad van donderdag 23 april 2020 plaatste CD&V-Staden volgend, onvolledig en niet geheel met de waarheid strokend, bericht op hun Facebookpagina:

GEEN lokale aankoopbon!

In deze coronatijden hebben de Stadense kleinhandel en ondernemingen het zeker niet gemakkelijk. Om hen een duwtje in de rug te geven en het lokale aankoopgedrag te stimuleren stelde CD&V de lokale aankoopbon voor.

Het voorstel hield in dat elke gedomicilieerde Stadenaar een aankoopbon van 50 € kon aankopen aan de gemeente, maar slechts 40 € diende te betalen. De gemeente zou tussenkomen voor 10 €. De Stadenaar kan die bon enkel gebruiken in Stadense winkels en als de winkelier die bon inlevert bij de gemeente ontvangt hij zijn 50 €..

Dit eenvoudig maar doeltreffend voor de winkelier en de Stadense gezinnen werd als een goed voorstel onthaald , maar toch weggestemd door de liberale meerderheid.

Een bijkomend CD&V voorstel op de gemeenteraad betrof een VERLAGING van de personenbelasting van 8% naar 7% en een verlaging van de opcentiemen van 1150 naar 1000. Dit om zowel de kleine , de middelgrote en de landbouwbedrijven, maar ook de werknemers en de lokale gezinnen te helpen in deze moeilijke corona – tijden het hoofd boven water te houden.

Wat een positieve impuls zou kunnen geven aan een snellere opstart na een lockdown periode, wordt hier gewoonweg van tafel geveegd.

De meerderheid vindt een verlaging van personenbelasting en opcentiemen voor 2020 aan de bedrijven, landbouwbedrijven en de gezinnen overbodig en een Sinterklaas spelen.

Ik wil hier graag toch voor de correctheid én de volledigheid van het debat, toch nog het volgende toevoegen aan bovenstaande eenzijdige tekst:

Het voorstel met betrekking tot het invoeren van een cadeaubon werd niet van tafel geveegd, maar werd meegenomen om voor te leggen aan LECO plus (ondernemersraad)… We staan niet negatief tegenover dit voorstel, maar denken dat er over de modaliteiten kan én zal gediscussieerd worden. Daarenboven, mocht er een bon ingevoerd worden, zal dit kaderen in een volledig relanceplan dat zal gecommuniceerd worden nadat we een totaal overzicht hebben van de impact van deze crisis. Net zoals ook Westoan aangaf, mogen we niet zomaar ad hoc beslissingen nemen. Het gaat nog steeds over doordacht omgaan met overheidsmiddelen en het voorstel op zich gaat toch over een behoorlijke som geld.

Het relanceplan voor Gemeente Staden zal betrekking hebben tot zijn inwoners, bedrijvigheid en verenigingen. Dit plan zal afgetoetst worden met de diverse adviesraden. We maakten ondertussen al werk van een ‘koop lokaal’ campagne ter ondersteuning van onze handelaars. Als de bon zou ingevoerd worden dan zullen we ook vernoemen dat dit een voorstel van CD&V Staden was. Wees gerust…

Met betrekking tot het tweede voorstel zijn we absoluut niet akkoord en dit omwille van volgende redenen.
– Wijzigingen PB zijn pas voelbaar in 2021.
– De wijzigingen heeft een enorme impact op de gemeentelijke financiële positie rekening houdende met de reeds vele gevoerde acties en mindere inkomsten tijdens deze crisis.
– Het is ons inziens geen taak van een lokale overheid om dergelijke grote financiële inspanningen te doen. Dergelijke ondersteuning dient te komen van hogere overheden. Mochten dergelijke situaties zich meermaals voordoen, dan zou de financiële positie van een gemeente als de onze daar zwaar onder lijden.
– Staden schaftte dit jaar al de algemene gemeentebelastingen (milieubelasting) af én dat voor de volledige legislatuur 2020-2025. Als je dit uitvlakt met de verhoging OV dan is dat per gemiddeld gezin nog steeds een jaarlijkse besparing.

De gemeente blijft de vinger aan de pols houden en zal blijvend gepast én doordacht optreden. Dit zowel tijdens als na de crisis.
Wordt ongetwijfeld vervolgd…