Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 13.08.2015

Vernieuwde renovatiepremie vanaf 1 november

Vanaf 1 november 2015 is het opnieuw mogelijk de Vlaamse renovatiepremie aan te vragen. De beslissing van de Vlaamse regering om die opnieuw te introduceren is voorlopig nog niet definitief, maar na het inwinnen van adviezen zal de Vlaamse Regering die beslissing vermoedelijk bekrachtigen in september of oktober. Ondertussen wenst de Vlaamse Woondienst regio Roeselare en het Stadense gemeentebestuur je hierover reeds te informeren.  
Welke werken komen in aanmerking voor de renovatiepremie?

Voerde je werken uit aan één van volgende zaken, ga dan zeker na of je in aanmerking komt voor de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie:

  • Werken aan de funderingen, muren, draagvloeren en trappen.
  • Dakwerken: aan dakgebinte, bedekking, goten en afvoer.
  • Buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.
  • Technische installaties: werken aan de elektrische installatie, sanitaire installatie in de badkamer, aan het toilet of aan de centrale verwarming.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een renovatiepremie?

Aan de premie zijn enkele voorwaarden verbonden waar je rekening dient mee te houden. We sommen ze kort voor je op:

  • De woning die je renoveert of het gebouw dat je omvormt tot een woning moet in het Vlaamse gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.
  • Als je als bewoner een aanvraag indient, mag je geen andere woning in volle eigendom of in volle vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum.
  • Er is een inkomensgrens bepaald waarbij het inkomen van twee jaar voor aanvraagdatum geldt. Wanneer je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Premiebedrag

De premie wordt berekend per categorie/soort werken en bedraagt 20 of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Het maximumbedrag van de premie is 2.500 euro per categorie/soort werk (indien premie op 30% wordt berekend: 3.333 euro). Voor de twee aanvragen samen, ligt het maximum voor iedereen vast op 10.000 euro.

Aanvraag

Je kan de premie pas aanvragen nadat de Vlaamse regering de nieuwe regeling definitief heeft goedgekeurd. Vanaf dan zal ook het nieuwe aanvraagformulier beschikbaar zijn. De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken.

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie over de voorwaarden, premiebedragen, belangrijke weetjes, … over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie kan je terecht bij de Woondienst regio Roeselare of bij het gemeentebestuur op donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur waar zij hun zitdag houden.