Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 14.03.2018

Verhoging subsidiebudget ontwikkelingssamenwerking

Jaarlijks worden bij het Stadense gemeentebestuur verschillende aanvragen ingediend om internationale ontwikkelingsprojecten te helpen ondersteunen. Omdat het gemeentebestuur mee haar steentje wil bijdragen in de ontwikkeling van landen in de derde wereld waar onze inwoners een speciale band mee hebben, is daar een jaarlijks budget voor voorzien. In de gemeenteraad van januari werd beslist om zowel het globale budget als de maximale toelagen per project op te trekken.

De Westerse samenleving is er één met veel kansen en opportuniteiten voor haar inwoners. Nergens in de wereld is de gemiddelde welvaart zo hoog als bij ons. Het is dan ook aan ons om bij te dragen en te faciliteren in de ontwikkeling van andere landen, provincies of regio’s. Zowel op federaal als op Vlaams niveau is er een uitgestippeld beleid ontwikkelingssamenwerking, maar ook heel wat steden en gemeenten doen een extra inspanning. Onze gemeente is daar één van.

Verhoging budget naar €5000 per jaar

Staden trekt al enkele jaren een budget uit voor projecten die in het teken staan van internationale ontwikkelingssamenwerking en waar Stadenaars of Stadense verenigingen het voortouw in nemen. Om die hartverwarmende initiatieven een hart onder de riem te steken, besliste het gemeentebestuur om vanaf 1 januari 2018 het globale budget dat voor die projecten voorzien wordt op te trekken tot €5000 per jaar. Ook de maximale toelage per project wordt opgetrokken.

Tot €1000 per aanvraag

In het vernieuwde subsidiereglement staat onder artikel 5: “Het bedrag van de projectsubsidie, aangevraagd door een Stadense vereniging, is 250 euro per aangevraagd project. Het bedrag van de projectsubsidie, aangevraagd door een Stadense inwoner, is 1000 euro per aangevraagd project.” Er kan maximum één project per jaar per aanvrager ingediend worden. Stages, schoolgeld en vliegtuigtickets worden niet betoelaagd.

Het volledige subsidiereglement en de aanvraagprocedure kan hier teruggevonden worden. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de dienst leven (leven@staden.be).