Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 29.08.2017

Veilig naar school met ‘Straffe Staf’

Het zijn de laatste dagen zomervakantie want vrijdag start het nieuwe schooljaar voor honderden Stadense kleuters, kinderen en jongeren. Als gemeentebestuur schenken we bij de start van elk schooljaar de nodige aandacht aan veilig naar school gaan. Dit jaar krijgen we daarvoor de hulp van Straffe Staf die het gezicht zal zijn van de nieuwe verkeersveiligheidscampagne van het Stadense gemeentebestuur.

Te voet, met de fiets of de auto. De weg naar school moet voor elk kind veilig zijn. Daarom zet het gemeentebestuur Staden extra in op verkeersveiligheid. Dat doen we met de preventiecampagne ‘Veilig naar school met Straffe Staf’. Zo worden leerlingen, ouders en bewoners bewust van het belang van behoedzaam rijden in een schoolomgeving.

SAVE-charter

De nieuwe verkeersveiligheidscampagne komt er in het kader van het SAVE-charter dat het gemeentebestuur in juni 2016 ondertekende. Meer info daarover vind je via deze link. Sinds de ondertekening van het SAVE-charter zet het gemeentebestuur – via tal van acties – maximaal in op verkeersveiligheid op het Stadense grondgebied.

Straffe Staf

Het gezicht van de nieuwe verkeersveiligheidscampagne is Straffe Staf, die wel het broertje of neefje zou kunnen zijn van Superman. Hij houdt elke bestuurder in het oog en spreekt hen aan met de woorden “Straffe Staf neemt je snelheid”.

Straffe Staf zal in het Stadense straatbeeld duidelijk zichtbaar zijn. Zo komt er een mascotteversie die op geregelde tijdstippen op verschillende locaties zal staan. Ook komen er aanduidingsborden in Staden, Westrozebeke, Oostnieuwkerke en Vijfwegen. Kortom: Straffe Staf is overal!

Bijkomende maatregelen

Niet alleen Straffe Staf is er om de bestuurders aan te manen om de snelheid te minderen in de buurt van onze scholen. Er werden – in functie van een veilige verkeer van en naar school – ook enkele bijkomende maatregelen getroffen:
• De Octopuspanelen ter hoogte van de oversteekplaatsen aan de scholen kregen een nieuwe kleur.
• Er werd een Kiss & Ride-zone ingericht ter hoogte van de basisschool in de Filip van Arteveldestraat.
• Ter hoogte van de nieuwe naschoolse opvang in de Ieperstraat voerden we een verkeersreglement van ‘kort parkeren’ in. Ook vier parkeerplaatsen kregen een nieuwe kleur.
• In de Rekestrat en Sint Elooistraat werd een fietssuggestiestrook geschilderd.
• Ter hoogte van de scholen vervingen we de oude witte aanduidingen ‘opgepast oversteek schoolgaande kinderen’ door gekleurde aanduidingen.

Samenwerking met de schoolgemeenschappen

De focus van de preventiecampagne en de bijkomende maatregelen ligt duidelijk op de schoolomgeving. Daarom werkt het gemeentebestuur intensief samen met de verschillende schoolgemeenschappen om van Straffe Staf een straffe campagne te namen. Zo siert een grote banner elke Stadense schoolmuur en krijgen alle leerlingen heel wat preventiemateriaal mee naar huis.

Meer informatie?

• Francesco Vanderjeugd, burgemeester, via burgemeester@staden.be
• Marc Bogaert, schepen van Jeugd en Onderwijs, via marc.bogaert@staden.be
• Eva De Smet, Beleidsondersteuning & communicatie, via communicatie@staden.be

Straffe Staf_banner