Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 09.07.2015

Varkenssector kijkt naar Europa voor steun

Tijdens de laatste plenaire zitting van het parlementaire werkjaar kwamen de problemen in de varkenssector opnieuw op tafel.  Het debat spitste zich toe op de kelderende varkensprijzen. Ik heb er bij Minister Schauvliege op aangedrongen om de vraag van de landbouwsector om varkens lichter te mogen slachten grondig te bekijken en te bepleiten op het Europees niveau.

Sinds enkele jaren, en in het bijzonder sinds de Russische boycot, zien de Vlaamse varkensboeren de prijs die ze voor hun varkens krijgen, kelderen. Het is een probleem waar ik al meerdere malen de aandacht heb op gevestigd in commissievergaderingen; ook gisteren kwam de problematiek opnieuw aan bod tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

Europese maatregel nodig

Sinds enige tijd vragen de Vlaamse landbouworganisaties om varkens lichter te mogen aanleveren voor de slacht. Lichter slachten houdt in dat de varkens vroeger naar de slachthuizen worden gebracht en er dat dus ook minder vlees aan hangt. Dat zou een daling in het aanbod betekenen, waardoor de prijs opnieuw zou stijgen. Daarnaast betekent lichter slachten ook een daling in de productiekost voor de varkenshouder.

In mijn tussenkomsten de voorbij maanden volgde ik de redenering van de Vlaamse landbouworganisaties en verzocht ik de minister om dit op Europees niveau te regelen. Het is belangrijk dat dit op Europees niveau geregeld wordt. Moesten we die maatregel enkel op Vlaams niveau invoeren, dan zou de Vlaamse markt overspoeld worden door geïmporteerd varkensvlees. In haar antwoord beloofde minister Schauvliege dat verder te bepleiten in de Europese Landbouwraad.

Black box

De minister stelde tijdens het debat een nieuwe maatregel voor na het ‘Varkensoverleg’ dat ze eerder op de dag had met alle actoren uit de varkenssector. De black box moet de wegingen van de varkens registreren, en op die manier zorgen voor meer transparantie voor de producent. Daarnaast gaf de minister ook aan dat er bij de begrotingsonderhandelingen volgend jaar zal gezocht worden naar 3 miljoen euro om de Rendac-factuur te verlichten.

Herbekijk het debat via onderstaande link: