Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 20.07.2023

Vanaf 1 september meer zone 30 in dorpskernen van Staden

Gemeente Staden zet vanaf 1 september een volgende stap in het verhogen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in haar gemeente. In de dorpskernen van Staden, Oostnieuwkerke, Westrozebeke en Vijfwegen breiden de zones 30 dan flink uit. Daarmee sluit de gemeente zich aan bij de Coalitie van 30 die ijvert voor een veilige en leefbare bebouwde kom.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid staan in Staden bovenaan de mobiliteitsagenda. Het invoeren van een zone 30 in de bebouwde kom is een belangrijk antwoord op die uitdaging. Een vermindering van de rijsnelheid kan het aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen. In vergelijking met 50 km/u heeft de bestuurder van de wagen een breder gezichtsveld, een kortere remafstand en indien er toch nog een aanrijding plaatsvindt, zijn de gevolgen minder zwaar. Maar ook de leefbaarheid wint erbij. Een verlaging van de snelheid moet uitnodigen om meer te stappen en fietsen. Een straat in de bebouwde kom is vooral een verblijfsgebied. Met de uitbreiding van de zone dertig hopen we enerzijds vrachtverkeer te ontraden, terwijl anderzijds de verminderde snelheid mogelijkheden biedt tot weginrichtingen met bredere voetpaden, meer groen en meer ontmoetingsmogelijkheden. Het zorgt voor minder luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, minder sluipverkeer en bovenal meer leefkwaliteit.

Op naar een veilige start van het schooljaar

(klik op het beeld om te vergroten)

Daarom besliste het gemeentebestuur om in de dorpscentra van Oostnieuwkerke, Staden, Westrozebeke en de Vijfwegen de zone 30 verder uit te breiden vanaf 1 september 2023. Het gaat niet over de volledige bebouwde kom. Maar wel over de gebieden waar veel zachte weggebruikers en doorgaand verkeer elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld in de dorpskern nabij wijken of lintbebouwing. De handhaving zal in Staden gebeuren met trajectcontrole met vaste camera’s. Op andere plaatsen volgen controles met mobiele camera’s. De uitbreidingen van de zone 30 zijn te raadplegen op www.staden.be/zone30. De nieuwe snelheidsbeperking zal ter plaatse duidelijk aangegeven worden met officiële wegborden, –markeringen en poorteffecten. Nu al plaatste de technische dienst op de invalswegen van de gemeente vooraankondigingen van de nieuwe maatregel.

Staden vervoegt officieel de Coalitie van 30

Niet alleen in Staden, maar ook in de rest van België en Europa kiezen meer en meer steden en gemeenten voor zone(s) 30 in de bebouwde kom. “Logisch ook. Het is een sleutel in het voorkomen van verkeersslachtoffers en wordt aanbevolen door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling”, verduidelijkt Werner De Dobbeleer als Expert Verkeersveiligheid en Woordvoerder van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. “Verschillende landen, steden en gemeenten toonden hun engagement voor een zone 30 al internationaal in verschillende verdragen, van de Stockholm Declaration tot de Burgemeestersconvenant, van het Europees Parlement tot de Verenigde Naties. Er is dus al heel wat ervaring voorhanden, maar die ervaring is niet altijd toegankelijk ontsloten. Met de Coalitie van 30 werken we samen aan een veilige en leefbare bebouwde kom. We werken aan een groeiend bewustzijn van het belang van zone 30 daarin. We delen lessons learned, zoeken nieuwe mogelijkheden uit en organiseren ontmoetingen tussen geïnteresseerden in het thema.” Gemeente Staden ondertekende de intentieverklaring van de Coalitie van 30. Met het invoeren van de uitgebreide zone 30 maakt ze nu officieel lid uit van dat samenwerkingsverband.