Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 11.06.2017

Uitbetalingen Rampenfonds blijven uit

Persbericht

Vlaanderen werd in 2016 getroffen door enkele trieste meteorologische tegenslagen, waarbij de land- en tuinbouwsector de grote dupe was. Enkele van die calamiteiten, vier in totaal, werden door het KMI erkend als ramp en komen in aanmerking voor een schadevergoeding uit het Rampenfonds. Uit een schriftelijke vraag van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) aan minister-president Geert Bourgeois blijkt dat voor die vier rampen tot op heden 6344 aanvragen ingediend werden. Voorlopig werden slechts 36 schadevergoedingen uitbetaald. “Het wordt hoog tijd dat de verzekeringssector niet achterblijft en werk maakt van een betaalbare weersverzekering voor de Vlaamse land- en tuinbouwers,” aldus Francesco Vanderjeugd.

In 2016 werden vier calamiteiten door het KMI erkend als ramp:

– de langdurige overvloedige regenval en de overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016
– de windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 23 juni 2016
– de hagel van 23 juni 2016
– de overvloedige regenval van 23 juli 2016

De Vlaamse Regering trof maatregelen voor het indienen van schadedossiers bij het algemeen Rampenfonds en voorzag in de modaliteiten voor schadevergoedingen. In een eerste schatting werd de schade eind augustus 2016 op zowat 250 miljoen euro geraamd. Midden april van dit jaar vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd de stand van zaken en de cijfers op bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

First in – first out

Sinds de erkenning van de verschillende calamiteiten als ramp werden in totaal 6344 aanvragen ingediend voor een tussenkomst van het Rampenfonds. De dossiers worden één voor één behandeld (first in – first out), waardoor het niet mogelijk is om een bedrag te plakken op de aangegeven schade.

“Van die 6344 aanvragen zijn er momenteel 1314 (20,7%) in behandeling voor een totaal bedrag van 32.655.803,04 euro aangegeven schade,” aldus Francesco Vanderjeugd. Het betreft allemaal dossiers van de overstromingen tussen 27 mei en 26 juni 2016, al wordt wel voorrang gegeven aan dossiers uit de fruitteeltsector die het sowieso al erg moeilijk had in 2016. Tot op vandaag werden nog maar 36 dossiers (t.w.v. €682.510,60) goedgekeurd en uitbetaald; 61 andere dossiers werden afgekeurd.

Land- en tuinbouwers grote dupe

Volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Vanderjeugd tonen die cijfers aan dat het controlesysteem wel werkt, maar toch heel wat tijd vraagt: “Dit zijn complexe dossiers waar verschillende instanties adviezen in moeten geven. Maar vooral voor land- en tuinbouwers is dat een zure appel. Hun inkomen is namelijk afhankelijk van wat buiten op het veld staat. Wanneer zij minder kunnen oogsten, raakt hen dat direct in de portemonnee.”

Het is moeilijk inschatten hoeveel procent van de geleden schade effectief bij land- en tuinbouwers te situeren valt, maar op basis van vroegere rampen kan wel gesteld worden dat het overgrote deel van de ingediende schadedossiers (naar schatting: 97%) betrekking heeft op landbouwschade.

Waar blijft die betaalbare weersverzekering?

Tijdens de meest recente begrotingscontrole heeft Vlaams viceminister-president en minister van begroting Bart Tommelein extra budget vrijgemaakt voor het Rampenfonds. Daarmee is de uitbetaling van de afgewerkte en goedgekeurde dossiers voor dit jaar geregeld. Het is echter duidelijk dat dit systeem niet oneindig is. Momenteel wordt immers ook nagegaan door het KMI of de vorstschade van mei en de aanhoudende droogte van het voorjaar als rampen kunnen worden erkend. De klimaatverandering zorgt stilaan voor wijziging in ons klimaat met steeds meer extremen en uitzonderlijke situaties.

“Een betaalbare weersverzekering voor land- en tuinbouwers zou tot de prioriteiten van de verzekeringssector moeten behoren,” aldus Vanderjeugd. “Europa voorziet van zijn kant al middelen voor tussenkomst in de polis voor de landbouwers in het kader van pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarom vragen we aan de verzekeringssector om, ondanks de beperkte doelgroep en geringe commerciële perspectieven, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van onze land- en tuinbouwers op te nemen.” Vanderjeugd roept minister-president Bourgeois en minister van landbouw Joke Schauvliege vandaag andermaal op om hier dringend werk van te maken.