Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 10.01.2019

Stadense gemeenteraad geinstalleerd

Op donderdag 3 januari was het eindelijk zo ver! De nieuwe Stadense gemeenteraad werd geinstalleerd. De nieuwe ploeg kreeg meteen een primeur mee, de installatieraad werd namelijk live uitgezonden op de facebookpagina van de gemeente.

Hieronder vind je de speech die Francesco gaf op de installatieraad:

Beste Raadsleden

Beste schepenen

Beste inwoners van Staden, zowel hier vanavond aanwezig of thuis achter hun pc of smartphone,

We hebben zonet een plechtig moment achter de rug. Een moment waarop politici een eed afleggen waarin ze zweren de verplichtingen aan hun mandaat trouw te zullen nakomen. De eed die elkeen hier vanavond aflegde is tegelijkertijd ook een eed aan de inwoners van onze gemeente. Hiermee stelt elkeen eveneens onze inwoners en de gemeente Staden op de eerste plaats te zullen zetten.  Elk in zijn of haar hoedanigheid, van raadslid tot uitvoerend mandataris. Samenhorigheid is belangrijk in een samenleving, daarom is het ook onze taak om als politici het goede voorbeeld te geven en vooral bruggen te bouwen naar elkaar toe om zo in dialoog te kunnen treden. Begrip, respect en een luisterend oor zijn essentiële ingrediënten om  hier in deze raadzaal het open debat te laten zegevieren en op die manier samen aan de toekomst van Staden verder te bouwen.

Ook wanneer we ons in woelige wateren zouden begeven de komende zes jaar, hoop ik alsnog dat het gezond verstand zal zegevieren en we dan in de eerste plaats denken aan wat we wel kunnen verwezenlijken in het belang van onze inwoners.

De afgelopen zes jaar heeft het vorige gemeentebestuur heel wat werk verricht. Niet alleen om onze gemeente op de kaart te zetten maar vooral ook om ze veiliger, efficiënter, professioneler, duurzamer maar bovenal aangenamer te maken om er te wonen, te werken en op te groeien. Dat dat niet altijd evenzeer van een leien dakje liep of zal lopen in de toekomst is vanzelfsprekend. Echter kunnen we allen ons steentje ertoe bijdragen zodat het bouwproces zo vlot mogelijk kan verlopen in de toekomst.

Laat ons samen bouwen aan een toekomst waar elke mens en individu telt en waar niemand achter blijft. Laat ons samen een beleid uitstippelen waarin het taboe rond armoede niet geschuwd wordt, maar waarin er oplossingen worden aangereikt aan zij die het moeilijk hebben om uit het diepe dal te klimmen.

Laat ons projecten opstarten, groot en klein met oog voor zoveel mogelijk detail, gebaseerd op de behoeften en de noden van onze inwoners. Laat ons ook de moeilijker te detecteren problemen aanpakken zoals eenzaamheid, dementie en stress, zodat we naast het label van bloemen-, Hartveilige- en SAVE-gemeente ook nog heel wat labels behalen die recht naar het hart gaan en rechtstreeks tegemoet komen aan het welzijn van alle Stadenaars.

Laat ons ook in het nieuwe jaar intens dankbaar zijn voor het vertrouwen dat onze kiezers in ons stelden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn hun spreekbuis en we dienen te vertalen wat er leeft bij de mensen. Maar wees niet bang om tegen de stroom van haat, polarisatie en onverschilligheid in te gaan. Ook dat is onze taak. Wij zijn hun spreekbuis maar niet hun marionet. Het is aan ons allen om in te gaan tegen zij die onze samenleving willen polariseren en er op die manier een koude en kille maatschappij willen van maken. Nu, meer dan ooit, is die taak weggelegd voor zij die een ambt opnemen en er verantwoordelijk willen mee omgaan.

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om de vorige bestuursploeg en raadsleden te bedanken voor hun inzet en bijdrage in de afgelopen jaren. Elk in zijn of haar hoedanigheid heeft een steen verlegd in een rivier op aarde. Een rivier genoemd, Staden…

Dat wil natuurlijk ook zeggen dat vanaf vandaag een nieuwe bestuursploeg aan zet is. Een nieuwe bestuursploeg die voor grote uitdagingen staat. Schepen Geert Moerkerke en mezelf mogen jullie na afloop van deze raad reeds onder vuur nemen… Maar ik wil iedereen vragen om onze nieuwe schepenen de nodige ruimte te geven zodat zij in hun nieuwe functie en bevoegdheden kunnen groeien om zo mee een mooi vervolg te breien aan het verhaal van de afgelopen zes jaar.

Samen gaan we de komende maanden werk maken van een nieuw SMJP (Strategisch MeerJarenPlan). We leggen ons oor te luister en creëren een SMJP dat een vertaling zal zijn van ons politieke programma, de input van onze gemeentelijke medewerkers én de noden van onze inwoners die we via diverse vormen van participatie zullen opnemen. Dat alles met het oog op een budget in evenwicht.

Deze hele oefening kunnen we natuurlijk niet alleen trekken. De ervaring leert mij dat onze medewerker alles mee vorm zullen geven zodat we met trots ons nieuw SMJP kunnen voorstellen in 2019. Daarom wil ik alle medewerkers bedanken voor zowel hun inzet tijdens de afgelopen legislatuur alsook nu reeds voor de drive waarmee ze aan deze nieuwe legislatuur zijn begonnen.

Laat ons samen van de komende zes jaar een legislatuur maken waar we intens dankbaar mogen zijn voor wat we konden realiseren en betekenen voor onze samenleving, zodat we in 2025 kunnen terugkijken en zeggen dat we wel degelijk het verschil hebben gemaakt…

Bij deze wens ik iedereen veel succes met zijn of haar mandaat en tevens wens ik jullie allen, alsook jullie geliefden, het beste toe voor het nieuwe jaar… Een jaar vol intense dankbaarheid, samenhorigheid en bovenal een goede gezondheid.
Dank u wel!

Een link om deze installatieraad nog eens integraal te kunnen bekijken vind je hier:
https://www.facebook.com/GemeenteStaden/videos/2206382656278122/