Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 19.06.2020

Staden zorgt voor elkaar

Beste inwoners,

Wie had enkele maanden terug durven denken dat we in het huidige COVID-19-verhaal gingen terecht komen? Niemand veronderstel ik…

Toen we het nieuws vernamen van het virus in Wuhan dachten velen onder ons, waaronder ook mezelf, dat zal ons niet treffen. Dit gaat aan ons voorbij. En toch verzeilden we als snel in een diepe crisis die ons menselijk op vele vlakken raakte. We moesten afscheid nemen van onze geliefden in emotioneel onmenselijke omstandigheden, we werden beperkt in onze vrijheid en er werd van eenieder een grote vorm van burgerzin verwacht.

Soms wanen we ons heer en meester, maar deze crisis toont ons eigenlijk aan dat we heel vaak nederig moeten zijn, net omdat we als mens zo kwetsbaar zijn…

Het leert ons opnieuw dat dergelijke situaties zowel het beste als het slechtste in mensen naar boven brengt. Dat is nu eenmaal ook menselijk. Maar toch ben ik als burgemeester ook terecht een fiere burgervader. Ik onthoud de goedheid van jullie allemaal. De enorme golf van spontane solidariteit die leefde en blijft verder zinderen was en is hartverwarmend.

Onder de noemer #stadenzorgtvoorelkaar werden er talloze acties op poten gezet. Zowel vanuit de gemeente, diverse verenigingen, ondernemers of individuele inwoners werd hulp geboden aan zij die er nood aan hadden. De vele vrijwilligers die zich aanboden om te helpen bij onze telefooncentrale van het ‘zorgmeldpunt’ of om mondmaskers te bedelen. Één voor één voorbeelden van oprechte bezorgdheid voor elkaar.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om eenieder namens het voltallige gemeentebestuur oprecht te bedanken. Alle inwoners, zorgvestrekkers, medewerkers van de gemeente,… jullie zijn allen helden in mijn ogen.

De komende maanden werken we met diverse actoren aan een ‘herstelplan CORONA’ om opnieuw onze rug te rechten eens we uit deze crisis komen. Het wordt een doordacht plan dat oog zal hebben voor vele facetten in onze gemeenschap: Inwoners, ondernemers, het verenigingsleven en ons sociaal weefsel. We beloven geen hemel op aarde maar willen zo met gerichte injecties diverse ondersteuningen bieden aan jullie allemaal. Het plan zal finaal ter goedkeuring voorliggen op de gemeenteraad van september 2020.

Ook naartoe de aankomende zomermaanden proberen we in de mate van het mogelijke te zorgen voor een aangename zomer in eigen gemeente. Weet dat Staden vele mogelijkheden biedt om tot rust te komen en te genieten…

Kortom, samen slaan we ons hierdoor en ben ik ervan overtuigd dat we samen vechten tegen Corona doordat we als één Staden, zorgen voor elkaar. Hou jullie goed, veilig en vooral gezond!