Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 30.04.2020

Staden zet in op zonnepanelen en gratis energiescans

In ons meerjarenplan kwam duidelijk naar voor dat we de kaart van duurzaamheid trekken. Om die belofte kracht bij te zetten, slaat het gemeentebestuur de handen in elkaar met het Vlaams Energiebedrijf. Samen bekijken we de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van de openbare gebouwen te verbeteren.


Op zoek naar energiebesparende en -opwekkende maatregelen
Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) ondersteunt de publieke sector in een duurzamer en efficiënter energiebeheer. Vandaag levert het VEB al gas en groene elektriciteit aan de openbare gebouwen van gemeente Staden. Maar het VEB biedt ook andere diensten aan, gaande van energiebesparende tot energieopwekkende maatregelen. Het VEB begeleidt deze projecten van begin tot einde en treedt op als aankoopcentrale. Het gemeentebestuur wil beroep doen op die expertise en breidt de samenwerking uit.


Plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen
In een eerste stap onderwerpt het VEB de openbare gebouwen in Staden aan een grondige studie. Op basis daarvan doet ze aanbevelingen voor het investeren in zonnepanelen, afhankelijk van de technische mogelijkheden en het budget van het gemeentebestuur. Volgende gebouwen worden meegenomen in de studie: de gemeentelijke werkplaatsen, de brandweerkazerne, het AC/DC, het SWOK, het woonzorgcentrum De Oever, het recyclagepark, het sport- en jeugdcentrum Tiendenberg en de kinderopvang in Oostnieuwkerke.


Gratis energiescans voor welzijns- en zorgsector
Het Vlaams EnergieBedrijf doet bovendien energiescans op maat. Ervaren energiespecialisten bekijken daarbij hoe gebouwen energie-efficiënter kunnen worden. Het resultaat is een rapport met mogelijke korte- en langetermijnacties om daaraan tegemoet te komen. Dankzij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) is deze scan gratis voor voorzieningen in de welzijns- en zorgsector. Alle Stadense organisaties die gratis kunnen instappen op het aanbod, van kinderopvang tot zorgvoorziening, krijgen een gerichte uitnodiging. Zo wil het gemeentebestuur en het VEB ook andere partners stimuleren om in te zetten op duurzaamheid en energie-efficiëntie.