Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 26.06.2020

Staden voorloper in verledden van openbare verlichting

Gemeente Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid. Met het vervangen van de openbare verlichting door een energiezuinig alternatief wil Staden nog eens 67 ton CO2-uitstoot besparen. Tegen 2025 zal 80% van de openbare verlichting led zijn. Daarmee is Staden een trotse voorloper in Vlaanderen.

Minder verbruik = minder CO2-uitstoot

Staden is voorzien van een 2.360-tal verlichtingspalen. Momenteel zijn daarvan slechts 8% led. Daar komt tegen 2025 verandering in. Samen met distributienetbeheerder Fluvius en met steun van Provincie West-Vlaanderen vervangt het gemeentebestuur 80% van de bestaande verlichting door energiezuinige leds. Aanvullend kijken ze om een aantal overbodige lichtpunten weg te nemen. Inspanningen die jaarlijks zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot van 67 ton. Je kan dit vergelijken met:

  • een afstand van 402.000 kilometer met een personenwagen;
  • 67 keer de vliegreis Brussel-Istanbul heen en terug;
  • het energieverbruik van 8 huishoudens in huis en vervoer;
  • de hoeveelheid CO2 die 3.350 bomen uit de lucht halen.

Groter veiligheidsgevoel

Veel van de huidige lampen geven een oranje lichtkleur. Maar dit maakt het moeilijk om donkere kleuren, zoals bruin, rood of zwart van elkaar te onderscheiden. Ledverlichting zorgt voor veel witter licht dat bovendien beter te richten is. Daardoor zijn de openbare weg, het voetpad, de auto’s, de kleuren … voor het menselijk oog veel beter zichtbaar. Dit zorgt voor een verhoogde verkeersveiligheid en een groter veiligheidsgevoel.

Bij ledverlichting zijn tal van lichtkleuren mogelijk. Voor Staden koos het gemeentebestuur voor twee types:

  • warm wit licht binnen de bebouwde kom (gezelligheid);
  • koud wit licht buiten de bebouwde kom (veiligheid).

Licht op maat

De nieuwe generatie armaturen kunnen interactief gemaakt worden. Fluvius is nog volop bezig met de ontwikkeling van deze technologie. Eenmaal op punt, kunnen de ledlampen individueel aangestuurd worden. De lichten kunnen zo vanop afstand gedimd of geactiveerd worden. Handig bij noodsituaties en evenementen, of om ze gewoonweg af te stemmen op de noden van het gemeentebestuur, de inwoners of het milieu.

Wegnemen overbodige lichtpunten

Voor het wegnemen van bestaande lichten won het gemeentebestuur advies in van de mobiliteitsraad, landbouwraad en milieuraad. Op basis daarvan koos het bestuur om 170 lichtpunten verspreid over drie deelruimtes weg te nemen, uitgezonderd openbare verlichting:

  • ter hoogte van woningen;
  • ter hoogte van gevaarlijke kruispunten, bochten … Enkel in rechte straten;
  • ter hoogte van woongebieden, aansluitingen … voor fietsers naar de hoofdweg.

Deze aanpak genoot de voorkeur omdat ze rekening houdt met de impact op de inwoners en zwakke weggebruikers.

Doofprogramma behouden

De voorbije jaren zette het gemeentebestuur al concrete stappen naar een duurzamer Staden. Zo werd in de zomer van 2015 gestart met het doven van de openbare verlichting. Dit zorgde voor een lagere energiekost en een verminderde CO2-uitstoot. Het verledden van de openbare verlichting verandert niets aan dit doofprogramma. Van zondag tot en met vrijdag, van 23 uur ’s avonds tot 4 uur ’s morgens schakelt de openbare verlichting uit in Staden.

Voorbeeldproject voor de regio

Het provinciebestuur wil West-Vlaanderen laten evolueren naar een klimaatneutraal grondgebied tegen 2050. Deze ambitie vraagt veel inspanning. Ze ondersteunt daarom lokale besturen bij klimaatacties die inzetten op de vermindering van CO2. Deze case dient als voorbeeldproject voor het provinciaal Kennisplatform Openbare Verlichting. De gemeente krijgt een subsidie van 100.000 euro om dit project uit te voeren. Het verledden van de openbare verlichting is in totaal geraamd op 884.000 euro.

(klik op de foto om te vergroten)