Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 28.05.2018

Staden steunt jeugdverenigingen

De vakantie nadert met rasse schreden en dat betekent voor de jeugdverenigingen dat het jaarlijkse bivak voor de deur staat. En omdat ik weet dat die voorbereiding intensief is, zorgen we met de gemeente er voor dat we ook ons steentje bijdragen om die voorbereiding vlotter te laten verlopen. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen dat elke Stadense jeugdvereniging vanaf 2018 recht heeft op één gratis transport van kampeermateriaal van en naar de Uitleendienst voor Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK).

Nossegem – Staden en terug

tentenkamp2De Uitleendienst voor Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) verhuurt jaarlijks 13.500 tenten aan Vlaamse jeugdverenigingen. Ook in Staden maken heel wat jeugdverenigingen daar gebruik van. Maar het transport van en naar Nossegem is vaak geen evidentie. Daarom besliste het gemeentebestuur om zelf in te staan voor het vervoer van het materiaal van Nossegem richting het jeugdbewegingsterrein in Staden, en terug. Zo hebben de jeugdverenigingen één zorg minder en hoeven ze enkel nog in te staan voor het vervoer van het kampeermateriaal van Staden richting de bivakplaats. Om het vervoer vlot te laten verlopen vraagt het gemeentebestuur om de aanvragen van materiaal bij de ULDK zoveel mogelijk te bundelen in dezelfde periode. Zo kan er bijvoorbeeld één gezamenlijk ophaalmoment voorzien zijn in de week voorafgaand aan de verenigingen die vertrekken op 21 juli of 31 juli. Daartoe werden de nodige afspraken gemaakt op de jeugdraad van 12 mei. Daar kregen de jeugdverenigingen ook de aanvraagprocedure mee om van deze maatregel te genieten. Voor bijkomende info kan je terecht bij Kevin Moeyaert (de deskundige Jeugd) op het nummer 051 70 82 04 of via vrijetijd@staden.be.