Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 22.06.2018

Staden krijgt SAVE-label van Ouders van Verongelukte Kinderen

OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) zet zich in om het aantal verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te bereiken betrekt OVK steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. In juni 2016 ondertekende onze gemeente het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen. De gemeente kreeg op vrijdag 22 juni 2018 het SAVE-label omdat ze hun doelstellingen behaald hebben. Deze uitreiking is van grote waarde voor onze gemeente. Verkeersveiligheid is namelijk één van de topprioriteiten.
22062018SAVElabel 015Francesco: “we hebben de afgelopen jaren heel wat geinvesteerd in verkeersveiligheid. Onze drie pijlers daarin die we hard aanpakken zijn overdreven snelheid, zwaar verkeer en rijden onder invloed. Het is echter niet alleen de zaak van het gemeentebestuur maar een verantwoordelijkheid die elke weggebruiker moet nemen. Als gemeente hebben we ingezet op het herwaarderen van fiets- en wandelverbindingen, plaatsen van verkeersremmers, de sensibiliseringscampagne “Straffe Staf”en het invoeren van de schoolstraat in Oostnieuwkerke. Hierdoor krijgt de schoolgaande jeugd absolute voorrang in het verkeer en kunnen ze veilig naar hun school toe. Het is de bedoeling om het concept schoolstraat nog verder uit te rollen. In samenwerking met de politie en de gemachtigd opzichters fixeren we om alle Stadense schoolomgevingen zeer gebruiksvriendelijk te maken voor onze schoolgaande jeugd. We zijn dan ook als gemeentebestuur uitermate trots, om na een grondige evaluatie van al onze acties door OVK het SAVE-label te mogen ontvangen, laat het voor iedereen een motivatie zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan, want je wenst het je grootste vijand niet toe dat hij of zij ooit lid zou moeten worden van OVK…”
22062018SAVElabel 036

(Klik op de foto’s om te vergroten)