Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 19.11.2021

Staden krijgt Pleegzorglabel

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die (niet) meer thuis kan wonen of zelf geen thuis kan waarmaken. Pleeggezinnen geven die kinderen en (jong)volwassenen een tweede thuis. Om nog meer Vlaamse gezinnen warm te maken voor pleegzorg, slaan gemeente Staden en Pleegzorg West-Vlaanderen de handen in elkaar!

Staden is een warme en kindvriendelijke gemeente die kansen geven en grijpen stimuleert. Daarom wil het gemeentebestuur Pleegzorg West-Vlaanderen ondersteunen. We willen het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg vergroten. Alle kinderen die (tijdelijk) niet (meer) thuis kunnen wonen, krijgen zo de kans om op te groeien in een gepaste thuisomgeving.

Wachtlijsten wegwerken

Melanie Louagie van Pleegzorg West-Vlaanderen reageert enthousiast: “In West-Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 1.000 pleeggezinnen. Samen vangen zij meer dan 1.400 pleegkinderen, -jongeren en -gasten (dit zijn volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek) op. Toch is er dringend nood aan extra pleeggezinnen. Momenteel staan er 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Voor hen werd er nog geen plekje in een gezin gevonden. Daarom roepen we de steun van de Vlaamse gemeente- en stadsbesturen in met als gezamenlijk doel: Pleegzorg West-Vlaanderen lokaal meer bekend maken en Vlaamse gezinnen warm maken voor pleegzorg.”

Pleegzorglabel voor Staden

Gemeente Staden draagt haar spreekwoordelijk steentje bij. Momenteel zijn er in de gemeente zeven pleeggezinnen die instaan voor de zorg van negen pleegkinderen en twee pleeggasten. Het voorbije jaar ondersteunden we de werking van Pleegzorg West-Vlaanderen door lokalen ter beschikking te stellen en hun missie in de kijker te zetten via gerichte acties. Zo kreeg onze zomerzoekactie ‘De Zomerstoel’ tijdelijk een pleegzorgjasje aangemeten. Om die inspanningen en dat engagement officieel te bezegelen mag Staden tijdens deze Week van de Pleegzorg het officiële ‘Pleegzorglabel’ in ontvangst nemen.

(klik op de foto om te vergroten) beeld JCR