Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 24.12.2019

STADEN kijkt gedreven vooruit!

Op donderdagavond 19 december werd, na een constructief debat tussen meerderheid en oppositie, het strategisch meerjarenplan van Gemeente Staden goedgekeurd met 13 JA en 8 onthoudingen. Geen tegenstemmen (behalve op de verkopen van een deel van ons patrimonium) werden genotuleerd. Een positief signaal dus… De komende jaren (periode 2020-2025) investeren we maar liefst € 13.5 mln. in onze gemeente.

€4,8 mln. gaat naar openbare werken (Houthulststraat, Bruggestraat, Slijperstraat, Basijnsmolenstraat, kruispunt Vijfwegen, platines Dorpsstraat en tal van andere wegen. Diverse voet- en fietspaden worden eveneens aangepakt. Denk maar aan het fietspad van de Sleihagestraat en de Roeselarestraat).

We investeren bijna € 1 mln. in mobiliteit. Zo maken we werk van een nieuw mobiliteitsplan (een plan rond stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens en parkeerbeleid,…) en worden we een fietsvriendelijke gemeente. Om onze kernen te ontlasten van het zwaar doorgaand verkeer leggen we een heuse verbindingsweg aan in Westrozebeke en voorzien we vrachtwagensluizen voor het centrum van Staden.

Staden wordt een duurzame gemeente. Zo investeren we ruim € 1 mln. in het verledden van onze openbare verlichting. Tegen 2025 zal ongeveer 80% van onze verlichtingsarmaturen voorzien zijn van LED-armaturen. We onderzoeken of er een draagvlak is om windmolens te integreren in het landschap door middel van burgerparticipatie en planten voor elke inwoner een boom. Goed voor 11.400 nieuwe bomen. Leggen zonnepanelen op onze gemeentelijke daken en voeren de strijd verder op tegen zwerfvuil door het verhogen van de pakkans. Landbouw én natuur gaan in Staden hand in hand. Zo creëren we nieuwe recreatieve bufferbekkens die helpen in de strijd tegen wateroverlast én onze landbouwers voorzien van water in perioden van extreme droogte. Wie renovatieplannen heeft, en denkt aan glas en of dakisolatie, kan rekenen op een subsidie tot max. € 2000 i.p.v. € 750.

Een nieuw zonneheem, goed voor een investering van € 2,7 mln., met ruimte voor een fuifzaal, vergaderzalen én repetitielokalen staat eveneens op het programma.

Staden wordt een stress arme gemeente waar we zorgen voor het welzijn van elke inwoner. We bouwen de Oever uit tot een heuse zorgsite met ruimte voor een crèche en nieuwe woon-zorgvormen. Niemand mag achtergelaten worden. Daarom voeren we de strijd op tegen de vereenzaming en behalen we het label van pleegzorg gemeente. Yoga lessen en outdoor fitnesstoestellen in het park zorgen voor een gezonde geest in een gezond lichaam. We stimuleren en ondersteunen verder de vele sportverenigingen en sportmanifestaties. Zo kan SK Staden op een nominatieve toelage rekenen van € 20OK om hun sterk verouderde accommodatie op punt te zetten. In Oostnieuwkerke gaan we op zoek in de omgeving van de bestaande sportaccommodatie naar ruimte om nieuwe sportinfrastructuur in te bedden.

Verder investeren we nog meer dan € 4 mln. in diverse projecten zoals het aankopen van mobiele camera’s tegen overlast en vandalisme, onze bibliotheek, STEM en STEAM projecten binnen de schoolmuren en ons gemeentelijk onderwijs in Westrozebeke. We verhogen het budget voor jeugdinfrastructuur zodat ook onze jeugd hun toekomst verzekerd ziet.

Ruimte om te wonen én te werken blijft een cruciale opdracht voor ons. Zo zetten we in op de ontwikkeling ‘De 2 Hofsteden’ en gaan we samen met de Provincie op zoek naar nieuwe zones voor onze ambachtslui.

Een goede dienstverlening, communicatie en participatiemogelijkheden mag je van ons eveneens verwachten de komende jaren. Als kers op de taart worden vanaf 2020 rijbewijzen en eID’s gratis.

Dit alles betalen we met een deel van onze spaarboek, jaarlijkse overschotten die geboekt worden op de jaarrekening en diverse subsidies. Ook de opbrengst (€ 3,8 mln.) van de verkopen van verouderd én energie opslorpend patrimonium wordt hiervoor aangewend. Zowel op onze inkomsten als uitgaven werden realistische ramingen toegepast.

De personenbelasting (8%) blijft ongewijzigd. We voorzien een lichte stijging van de onroerende voorheffing van 1071 naar 1150 opcentiemen (extra opbrengst van € 308K / jaar). Daartegenover schaffen we de milieubelasting af ten bedrage van (€ 270K / jaar). Zo voorzien we in een eerlijkere lokale fiscaliteit (“vervuiler-betaald-principe”), bouwen we onze schuld verder af en creëren we een financiële marge zodat de volgende generaties niet opgezadeld geraken met onze schulden.

Op het einde van de rit blijven we financieel gezond en houden een voldoende financiële reserve van € 11.7 mln. over. Zullen we € 5 mln. aan schuldafbouw hebben gedaan, waardoor de schuld per inwoner daalt van € 1169 in 2020 naar € 685 per inwoner in 2025.

Het strategisch meerjarenplan is een levendig document en moet tevens kunnen inspelen op opportuniteiten die zich doorheen de jaren voordoen. Dankzij de gezonde financiële reserves kunnen we waakzaam blijven. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle inwoners, raadsleden (meerderheid én oppositie), gemeentelijke diensten… te danken voor de input en de medewerking om dit plan tot een goed einde te brengen. We gaan vanaf volgend jaar stevig aan de slag om ons plan te realiseren zodat elke inwoner zich een fiere Stadenaar kan wanen. Dat is onze belofte! Daar gaan wij, Open Vld Staden volop voor!  😉💙👍🏻 #fieropstaden#gedrevenvooruit

De video van de voorstelling van het strategisch meerjarenplan kan je via volgende link herbekijken:
https://www.facebook.com/francesco.vanderjeugd/videos/10156897026408716/