Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 01.09.2021

Staden gaat voluit voor verkeersveiligheid aan de schoolpoort

Met de start van het nieuwe schooljaar zetten we als college van burgemeester en schepenen het belang van een veilige oversteekplaats extra in de verf. Verkleed als zebra maanden we autobestuurders aan om extra voorzichtig te zijn in de buurt van zebrapaden, in het bijzonder die in de schoolomgeving.

In 2016 ondertekende Staden het SAVE-charter Steden en Gemeenten, een charter die een grotere verkeersveiligheid beoogt voor elke weggebruiker, kinderen en jongeren in het bijzonder. Verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpskernen staan de voorbije jaren dan ook hoog op de politieke agenda.
Stap voor stap maken we onder meer werk van een betere zichtbaarheid en veiligere oversteek in de verschillende schoolomgevingen. Recent lanceerde Staden nog vijf opvallende regenboogzebrapaden op cruciale oversteekplaatsen. De oversteekplaats op de Vijfwegen kreeg later nog twee levensgrote poppen, genaamd Tom en Lily, aangemeten. Zij reizen het komende schooljaar naar de verschillende Stadense scholen om op een opvallende manier autobestuurders attent te maken op de aanwezigheid van overstekende kinderen. En in de Slijperstraat in Oostnieuwkerke zijn we volop bezig met de nieuwe verkeersveilige inrichting van een schoolstraat. Het zijn allemaal ingrepen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving moeten verhogen.

(klik op de foto om te vergroten)

Vandaag, op 1 september, deden we er een schepje bovenop. samen met de schepenen trok ik mijn verkleedkledij aan en verrasten we iedere Stadense school tijdens de ochtendspits op een bezoek van een sprekende zebra. Zo willen we op een ludieke manier de weggebruikers attent maken op overstekende ouders en leerlingen in de schoolomgeving. Ook die ouders en leerlingen vragen we om steeds te kiezen voor een veilige oversteekplaats bij het oversteken van de straat. Het is één van de vele verkeersveiligheidsacties die het gemeentebestuur onderneemt bij de start van het nieuwe schooljaar.

De zebra’s waren door het dolle heen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 🙂
(klik op de video om te starten)