Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 28.12.2020

Ruimte voor extra bedrijvigheid in Staden

Staden maakt werk van extra ruimte voor bedrijvigheid! In december 2017 besliste de Vlaamse Regering dat er in West-Vlaanderen ruimte is voor 130 hectare extra bedrijventerreinen. De provincie heeft de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar geschikte locaties voor deze nieuwe bedrijventerreinen, gespreid over de hele provincie.

Verschillende fases

In een eerste fase heeft de provincie locaties aangeduid met een beperkte oppervlakte, duidelijk begrensd en aansluitend bij bestaande bedrijventerreinen. In Staden is één locatie met deze kenmerken weerhouden. Het betreft een uitbreiding van ongeveer 0,32ha aan de achterzijde van de Rootputten in Oostnieuwkerke
Voor de realisatie start de gemeente een samenwerking op met de West-Vlaamse Intercommunale die reeds beheerder is van het bedrijventerrein Rootputten.   

In een tweede fase wordt verder onderzocht welke locaties geschikt zijn voor nieuwe bijkomende bedrijventerreinen. Voor de gemeente Staden zijn twee locaties weerhouden die verder worden onderzocht. Een eerste zoekzone situeert zich ter hoogte van de Nijverheidsstraat, als uitbreiding van de ambachtelijke zone Ter Eike. Een tweede zoekzone situeert zich ter hoogte van de Roeselarestraat en Wittouckstraat, tegen de grens met Roeselare.

Voor de weerhouden locaties wordt door de provincie een milieu-effecten-rapport (MER) opgemaakt. Daaruit moet blijken welke locaties het meest geschikt zijn voor een nieuwe bedrijventerrein. Pas daarna wordt een definitieve selectie gemaakt.

Gemeente gaat zelf op zoek

Naast deze projecten, aangestuurd vanuit de provincie, is de gemeente Staden zelf ook bezig met het onderzoeken of bepaalde zones op haar grondgebied een herinvulling of reconversie naar nieuwe bedrijvigheid kunnen bekomen. Hiervoor is het GRUP reconversie ambachtelijke zones in opmaak. In dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt onderzocht en vastgelegd hoe de site ’t Paradijs (Grodevan + Masschelein), de site Trybou (deel ter hoogte van de Nijverheidsstraat) en de site Hoorelbeke (Diksmuidestraat) een nieuwe of een andere invulling kunnen krijgen.

Met de gebundelde initiatieven vanuit de provincie en de gemeente wordt op korte termijn binnen de gemeente Staden ruimte gecreëerd voor ongeveer 15 extra bedrijven.

Op de foto herken je van links naar rechts: gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, Burgemeester Francesco Vanderjeugd en schepen Gwendoyln Vandermeersch (klik op de foto om te vergroten)