Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 10.12.2014

Resolutie tegen voedselverspilling

In de lijn van de campagne van 11.11.11 van dit jaar lanceerde ik samen met parlementsleden van elke belangrijke fractie in het Vlaams Parlement een resolutie om de Vlaamse overheid aan te zetten tot acties om de voedselverspilling tegen te gaan.

Elk jaar brengt de vzw 11.11.11 een specifieke problematiek onder de aandacht. Dit jaar, en dat zal niemand ontgaan zijn, draaide alles rond de bewustwording over voedselverspilling. De cijfers zijn dan ook choquerend: van de 4 miljard ton voedsel die jaarlijks wereldwijd geproduceerd wordt, gaat 1/3e ter waarde van 750 miljard dollar (!!) verloren.

De vijf voornaamste partijen stelden, op initiatief van Bart Caron (Groen), een resolutie op waarin de Vlaamse overheid gevraagd wordt om de gemaakte engagementen uit het verleden effectief uit te voeren. Voor onze partij zat ikzelf mee aan de onderhandelingstafel. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het ethisch onverantwoord is, als 1/8e van de wereldbevolking dagelijks honger lijdt, dat voedsel verloren gaat omdat het bijvoorbeeld niet de juiste vorm (kromme komkommer, te grote tomaat,…) zou hebben of omdat de verpakking beschadigd is.

De resolutie zelf werd unaniem goedgekeurd tijdens de commissie landbouw van woensdag 3 december en kan nagelezen worden op onderstaande link. Indien ook de plenaire vergadering deze resolutie aanneemt wordt ze overgemaakt aan de Vlaamse regering.

https://docs.vlaamsparlement.be/…/stuk…/2014-2015/g163-1.pdf