Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 01.10.2018

Reglement “renteloze lening” aangepast voor erkende verenigingen

Het bestaande reglement voor een renteloze lening voor Stadense verenigingen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 januari 2018. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen werden de toekenningsmodaliteiten nu sterk uitgebreid. Er kan vanaf nu niet enkel geleend worden voor roerende goederen maar ook een lening voor onroerende goederen behoort voortaan tot de mogelijkheden voor de Stadense socio-culturele, sport- en jeugdverenigingen. Voor onroerende goederen kan men vanaf heden een lening bekomen tot 100.000 euro, indien men aan alle voorwaarden voldoet. De afbetalingstermijn bedraagt maximaal 25 jaar, waardoor het voor de verenigingen gemakkelijker wordt om een gespreid afbetalingsplan op te stellen en hun dromen te kunnen realiseren.