Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 13.04.2015

Pinksterstorm erkend, maar wat nu?

Vorige week raakte bekend dat een 10-tal stormen van de voorbije jaren erkend werden tot een ramp. Concreet komt het er op neer dat mensen die schade leden door een bepaalde ramp in aanmerking komen voor een financiële schadeloosstelling van het Rampenfonds. De gekendste storm van de voorbije jaren is ongetwijfeld de pinksterstorm van 2014, waarbij zware hagelballen onder meer de voetbalinterland van de Rode Duivels tegen Tunesië verstoorden. Ook die storm wordt erkend als ramp.

Nu de federale regering beslist heeft om die stormen te erkennen als ramp moeten de juiste Koninklijke Besluiten nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Pas vanaf dat moment, over een 2 à 3-tal weken, zullen mensen die materiële schade leden door een storm hun dossier kunnen indienen (zie verderop).

Landbouwsector voelt bui al hangen

Echter de erkenning door de federale regering betekent niet dat elke schade in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Rampenfonds, zeker niet wat betreft hagelschade. Een eerste categorie van mensen, en jammer genoeg ook niet de kleinste, die niet in aanmerking komt zijn landbouwers.

De reden daartoe is dat elke landbouwer de kans heeft om de gewassen te verzekeren tegen hagelschade. Wel kunnen landbouwers nog een schadevergoeding krijgen voor water- en/of windschade. In dat op zicht is het volgens Hendrik Vandamme (ABS) heel belangrijk hoe een schadedossier opgesteld wordt: “Wie enkel verwijst naar hagelschade zal heel moeilijk iets los krijgen bij het rampenfonds.”

Wat met auto’s en woningen?

Voor particulieren geldt een andere regeling. In eerste instantie is het aan de verzekeraars om tussen te komen om geleden schade aan verzekerde goederen te vergoeden. Denk daarbij maar aan autoverzekeringen, brandverzekeringen etc. Wanneer een particulier daar geen aanspraak op kan doen, kan hij of zij een dossier indienen bij het Rampenfonds.

Belangrijke nuances daarbij zijn wel dat slechts één auto per gezin in aanmerking komt voor een tussenkomst en dat nooit de volledige schadekost vergoed wordt. Daarbij wordt in schijven gewerkt. Meer info daarover is terug te vinden op de website van De Tijd.

Procedure

Het indienen van een schadedossier kan pas vanaf dat de ramp erkend is en dat het ook zo geformuleerd staat in het Belgisch Staatsblad. Wie een schadedossier wenst in te dienen moet daarvoor het juiste formulier invullen. Eens het dossier opgemaakt is, met alle vereiste bijlagen, moet het dan aangetekend (!) opgestuurd worden naar de provinciegouverneur die dan een expert ter plaatse zal sturen om de schade te ramen.

Meer info: patricia.hubert@ibz.fgov.be of 02/500.24.47