Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 23.09.2021

Pensioen zelfstandige ondernemers stijgt fors

Hardwerkende zelfstandige ondernemers vormen de ruggengraat van onze economie. Ze creëren welvaart, geven andere mensen werk én dragen hun steentje bij aan de sociale zekerheid.

Dankzij een recente hervorming van onze regering zal hun pensioen fors stijgen. Tot voor kort werd hun pensioen berekend op slechts 69% van hun werkelijke inkomen.  Deze ‘correctiecoëfficient’ wordt afgeschaft en het pensioen wordt berekend op dezelfde manier als dat van een werknemer. Dit geeft als resultaat een aanzienlijke verhoging van het maandelijkse pensioenbedrag.

Deze hervorming is niet de enige verbetering van het zelfstandigenstatuut in de afgelopen jaren. Zo werd het minimumpensioen fors opgetrokken en gelijkgeschakeld met dat van werknemers, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 200 euro per maand. Ook de mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen werden verbreed. Hoeveel je pensioen als zelfstandige zal bedragen kan je hier narekenen:
https://www2.openvld.be/zelfstandigen-pensioen/