Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 28.06.2017

Panelgesprek bij Boerenbond in Leuven

Gisteren was ik te gast op het hoofdkwartier van de landbouwersvereniging Boerenbond voor een panelgesprek over duurzame landbouw in Vlaanderen. Ik vertegenwoordigde er Open Vld in een debat met alle Vlaamse politieke partijen (met uitzondering van het Vlaams Belang). Het betrof een zeer geslaagd en interessant debat met een mooie opkomst van regionale land- en tuinbouwers.

Tijdens het debat van Boerenbond, waar alle land- en tuinbouwers uit de provincie voor uitgenodigd werden, gingen panelleden van alle Vlaamse politieke partijen – behalve het Vlaams Belang – in debat rond één centraal thema: ‘duurzame landbouw in Vlaanderen’. Het thema werd opgebroken in vijf specifieke stellingen:

– Natuur en landbouw: scheiden waar kan en verweven waar moet.
– Korte keten is de oplossing voor een toekomstgerichte  land- en tuinbouw in Vlaanderen.
– Alleen met de afbouw van de veestapel kunnen de doelstellingen van het MAP gehaald worden.
– Het is de burger, en niet de consument, die bepaalt hoe we boeren.
– Het nieuwe GLB dient meer te focussen op klimaat -en natuurdoelen.

Veestapel versus MAP?

Elk panellid kreeg één stelling toegewezen waar hij/zij uitgebreid toelichting bij kon geven en waar de andere panelleden daarna konden op aansluiten. Aan mij werd de derde stelling toegewezen, waarover ik meegaf dat we in Vlaanderen onszelf niet in de vingers mogen snijden door de veestapel te verkleinen, enkel en alleen in functie van natuurdoelstellingen. Vlees moet altijd van ergens komen en als we in Vlaanderen niet zelfvoorzienend produceren, moet het vlees geïmporteerd – en dus ook duurder betaald – worden. Trouwens, is het zoveel beter om een ander land met die impact op de natuur op te zadelen?

Een bijkomend argument: mest heeft veel meer toepassingen dan enkel gebruiken als meststof op het land. In de Verenigde Staten bezocht ik vorige maand nog de staat Wisconsin waar sprake is van één van de grootste veestapels ter wereld (klik hier voor artikel). Eén melkveebedrijf dat ik er bezocht, genereert met al haar mestoverschotten voldoende stroom om zelfvoorzienend te zijn EN om maar liefst 300 omliggende huishoudens van stroom te voorzien. Dus nee, de veestapel hoeft heus niet afgebouwd te worden. De vraag is enkel: wordt er voldoende stilgestaan bij de voordelen van mestverwerking?

Landbouw versus natuur?

De stellingen die geselecteerd werden, hadden duidelijk de bedoeling om een debat te genereren tussen de verschillende politieke strekkingen. Ze plaatsten vaak de meer landbouwgezinde politieke partijen ten opzichte van de politieke partijen die eerder de kaart van de natuur of kleinschalige landbouw trekken.

Als spreekbuis voor Open Vld vond ik het bijzonder belangrijk om een veel genuanceerdere houding aan te nemen. Natuur en landbouw zijn absoluut niet elkaars tegenpolen, net zoals intensieve landbouw en kleinschalige landbouw elkaar niet hoeven uit te sluiten. In Vlaanderen is er een goed evenwicht en is er voldoende ruimte voor zowel natuur, intensieve landbouw als kleinschalige landbouw. Het Vlaamse beleid is daar ook op afgestemd en het biedt kansen voor elk van hen.

Het was voor mij ook een aangename eerste keer om te gast te zijn bij Boerenbond 😉

2017-06-27-PHOTO-00000198 2017-06-27-PHOTO-00000205 2017-06-27-PHOTO-00000209