Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 08.03.2017

Overleg met voorzitter Groene Kring

Deze middag had ik het genoegen om Giel Boey, de voorzitter van de Groene Kring, voor een overleg en gedachtewisseling te ontvangen in het Vlaams Parlement. We hadden het onder meer over de rol en werking van de Groene Kring, over het GLB 2020 en over de uitdagingen van jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen.

De Groene Kring – gegroeid in de schoot van de Boerenbond – is een landbouworganisatie die zich richt op jonge (-35 jaar) land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Met haar 3200 leden, haar sterk georganiseerde structuur en haar vertegenwoordiging in het bestuur van de Boerenbond, is de Groene Kring een organisatie met een duidelijke missie en een belangrijke maatschappelijke rol.

Jongerenafdeling Boerenbond

De Groene Kring wordt vaak aanzien als een jongerenafdeling van de Boerenbond. Hoewel ze in de schoot van de Boerenbond opgericht werd, kan rekenen op de expertise van de studiedienst van de Boerenbond en ook vertegenwoordigd is in het bestuur ervan, vaart ze ook haar eigen koers. Centraal staat jonge land- en tuinbouwers mobiliseren, hen samenbrengen, opleiden en uiteraard ook hun belangen verdedigen.

Bottom-up

De Groene Kring verdedigt de belangen van de jonge land- en tuinbouwers op een gestructureerde manier. Lokale gewesten, die dicht bij de land- en tuinbouwers staan, vaardigen mensen af in de provinciale en sectorale afdelingen. Uiteindelijk vloeien alle ideeën zo bottom-up door naar het nationale niveau dat maandelijks overlegt in Leuven.

Advocaat van de duivel

Voorzitter Giel Boey (24 jaar) speelt naar eigen zeggen af en toe eens advocaat van de duivel en durft taboes wel eens bespreekbaar te maken. Naar eigen zeggen maakt zijn persoonlijke achtergrond dat gemakkelijker. Giel is namelijk zelf geen land- of tuinbouwer en stamt evenmin af van een landbouwfamilie. Hij rolde in de Groene Kring door gewoon al van jongs af aan al een grote passie te hebben voor de boerenstiel.

Jong ondernemerschap faciliteren

De voorzitter onderstreepte herhaaldelijk dat de Groene Kring de stem wil laten horen van jonge land- en tuinbouwers. Professioneel advies geven en jongeren sturen richting de land- en tuinbouwsector doen ze niet: “We willen enkel jonge ondernemerschap faciliteren. Ze moeten zelf hun pad kunnen uitstippelen,” aldus Boey. Wel wil het door de stem te laten horen van de jonge Vlaamse land- en tuinbouwers wegen op het Vlaamse land- en tuinbouwbeleid.

Vrijwilligers

De Groene Kring draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Slechts een paar enkelingen halen er een inkomen uit. Dat maakt dat ze ook niet in elk facet van het land- en tuinbouwbeleid even veel kunnen doorwegen. Toch staan ze er in de grote discoursen. Zo werkte de Groene Kring autonoom een “architectuur” uit voor hoe zij het GLB van 2020 zien. Hier gingen we samen dieper op in en het was een grote geruststelling voor mij dat zij in één van die pijlers ook een rol zien voor nieuwe verdienmodellen (korte keten, stadslandbouw, biolandbouw), zeker ook voor de jongeren.

Ook inzake GGO’s bleken we op dezelfde lijn te zitten: openminded zijn, alles bekijken, alles eerst onderzoeken en vooral niet emotioneel handelen.

image1