Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.02.2016

Opnieuw 360 ha minder Vlaamse landbouwgrond

PERSBERICHT Open Vld

Fransesco Vanderjeugd (Open Vld) is bezorgd over het aantal ha landbouwgrond dat herbestemd wordt voor natuurdoeleinden. In 2015 moest er opnieuw 360 ha landbouwgrond plaats maken. “Ik heb begrip voor de verschillende functies die ingevuld moeten worden in ons klein Vlaanderen, maar we moeten kunnen verzekeren dat er voldoende ruimte blijft voor landbouw”, aldus Fransesco Vanderjeugd (Open Vld). Hij zal minister Schauvliege (CD&V) hierover ondervragen in het Vlaams parlement.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is het aantal ha bestemd voor landbouw decretaal verankerd. Bij heel wat boeren heerst echter de indruk dat al te vaak landbouwgrond wordt herbestemd voor natuurdoeleinden. Jaarlijks wordt de evolutie van de oppervlakten berekend. Uit de cijfers blijkt dat het saldo voor landbouwgrond steeds negatief is. In 2013 en 2014 evolueerde dit echter naar min of meer een status quo. De cijfers van 2015 zijn minder positief.

Fransesco Vanderjeugd bezorgd
“Jaar na jaar heeft landbouwgrond plaats moeten maken voor natuurdoeleinden. Eindelijk was er min of meer een evenwicht, maar nu blijkt dat het aantal ha herbestemde landbouwgrond voor natuurdoeleinden opnieuw verdubbeld is”. Bij het vergelijken van herbestemde landbouwgebieden versus herbestemde gebieden voor bossen, overig groen en natuur en reservaat is het saldo 360 ha in het voordeel van de ‘groene’ bestemmingscategorieën.

Vanderjeugd heeft begrip voor de verschillende functies die ingevuld moeten worden in het kleine Vlaanderen. Maar gelet op de balans die nu opnieuw overhelt naar groen zal Vanderjeugd de minister van landbouw, Joke Schauvliege (CD&V), hierover ondervragen in het Vlaams parlement. “Er is weinig oppervlakte voor veel verschillende activiteiten. Maar we moeten wel kunnen blijven verzekeren dat er voldoende ruimte is voor landbouw in Vlaanderen”.