Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 01.03.2017

Openingsspeech Salon Land- en Tuinbouw

Naar aanleiding van de opening van het ‘Salon voor Land- en Tuinbouw’ afgelopen zaterdag, werd ik, als gloednieuw medeorganisator en als commisaris van landbouw in het Vlaams Parlement, gevraagd om de genodigden te verwelkomen en toe te spreken. Hieronder kan u mijn speech, waarin ik het heb over de uitdagingen en toekomst van de land- en tuinbouwsector, van zaterdag volledig nalezen.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Geachte voorzitter Dhr. Vermaut,
Geachte LVZ voor- en ondervoorzitter de heren Loontjens en Bril,
Geachte LVZ-bestuursleden,
Geachte heren Versele, en ABS voorzitter Vandamme,
Geachte collega’s Europarlementslid Mevr.Vautmans en
Provincieraadslid Dhr. Vandermersch, collega’s politici,
Beste Land- en tuinbouwers,
Beste genodigden,

In tegenstelling tot wat men vaak beweert is de land- en tuinbouw wel een sector met een toekomst.

Met een omzet van 39 miljard euro in 2015, waarvan 19 miljard euro aan export en 62.000 jobs is de voedingsindustrie de belangrijkste sector in onze economie. Tel daarbij een 24.000 land- en tuinbouwbedrijven, daarbovenop een 60.000-tal arbeidskrachten, en je weet dat we het niet hebben over een sector die in palliatieve zorg zit.

Twee jaar terug stond ik hier eveneens voor jullie op deze zelfde plaats.
Zoals jullie weten is de sector sindsdien meermaals uitgedaagd geweest. Geen enkele sector werd zo vaak geconfronteerd met hervormingen als de land- en tuinbouwsector. Geen enkele sector kreeg zoveel crisissen te verwerken als jullie sector.

Wij, de politiek, moeten het belang van de sector blijven inzien.
We mogen de sector niet links laten liggen omdat sommigen onder ons denken dat het electoraal belang ervan achterhaald is. We moeten juist over alle partijgrenzen heen blijven vechten voor onze Vlaamse land- en tuinbouw!

Ik wil blijven vechten voor zij die, dag in dag uit, ons kwalitatief hoogstaand en veilig voedsel produceren. Vechten voor zij die ervoor zorgen dat we niet afhankelijk moeten zijn van geïmporteerde producten. Vechten voor zij die onze stijgende bevolking voorzien van voedsel.

Vandaag is mijn centrale boodschap dan ook heel duidelijk: laten we alles in het werk stellen om jullie toekomst veilig te stellen.
Niet ten koste van alles, maar rekening houdend met enerzijds de maatschappelijke verwachtingen en anderzijds de rechtmatige eisen vanuit landbouwmiddens.

Ondanks onze beperkte oppervlakte hebben we hier in Vlaanderen enorme troeven in onze handen. Het zal er dus op aankomen dit te beseffen en deze op het juiste moment in te zetten.

Een van die troeven is nog steeds het produceren van het veiligste voedsel ter wereld. ‘Small country, great food’ is daarom ook de logische slogan van Food.be. Ik zou daar ook ‘Small country, safe food’ willen aan toevoegen.

Het belang van een breed maatschappelijk debat naar aanleiding van de GLB-hervorming na 2020 en het nieuwe beleidsplan ruimte Vlaanderen is immens. Boeren moeten hun investeringen kunnen spreiden over langere termijnen en verwachten een stabiel regelgevend kader vanuit de overheid maar bovenal ook ruimte om te kunnen boeren.

Jullie, onze boeren verdienen een volwaardige plaats in het ketenoverleg, dat er op zijn beurt voor moet zorgen dat elk een eerlijke prijs krijgt voor zijn of haar producten. Als liberaal blijf ik uiteraard achter het vrije markt principe staan. Maar die vrije markt moet wel eerlijk blijven.

Oneerlijk handelspraktijken moeten we definitief aan banden leggen als we de toekomst willen veilig stellen.

Volgens mij moeten we blijven open staan voor die vrije markt, niet in het minst voor de vrijhandel die mogelijk wordt met Canada dankzij het CETA. In februari 2015 waren we met zijn allen, en in het bijzonder Hilde, euforisch dat we eindelijk opnieuw Limburgse peren – die niet meer welkom waren in Rusland – mochten exporteren naar Canada. Het CETA-vrijhandelsakkoord moeten we volgens mij om die reden omarmen.
Niet onbelangrijk, met het realiseren van het CETA-vrijhandelsakkoord zal de tot nu toe veel te emotionele discussie over GGO’s en andere NBT’s misschien een pragmatischer enwetenschappelijker karakter krijgen. En dat wordt hoog tijd!
Beste genodigden, de hoeksteen van de Vlaamse land- en tuinbouw is de familiale landbouw. Met familiebedrijven en generaties van trots. Met zijn allen moeten we die hoeksteen blijven beschermen; we moeten goesting creëren bij onze jeugd, bij jullie kinderen, om die familiale landbouw te eren en de toekomst ervan te garanderen. Daar ligt nu net de grote uitdaging voor de sector zelf maar ook voor de politiek.
Om die reden moeten we ook meer aandacht hebben voor de rol van de vrouw in onze familiale landbouwbedrijven. Een opdracht waar ik maar al te graag mijn schouders onder wil zetten.
U hoort het, Vlaanderen heeft geen behoefte aan minder, maar juist aan méér landbouw. Meer landbouw, niet alleen voor de export maar ook om onze eigen markten te bevoorraadden.

Want in 2050 spreken we immers over een Vlaanderen met 1 miljoen extra inwoners, nieuwe technologie en strengere klimaatdoelstellingen maar bovenal, met hopelijk nieuwe boeren.

Maar waar zullen we in 2050 staan qua klimaatsverandering?
Hoeveel onweersgolven zal onze regio in die periode te verweken krijgen? land- en tuinbouwers moeten zich betaalbaar kunnen verzekeren tegen allerhande calamiteiten. Vlaanderen zal daarom vanaf dit jaar werk maken van de langverwachte weersverzekering. Ik maak dan ook graag gebruik van dit forum om een warme oproep te doen aan de verzekeringssector om hun verantwoordelijkheid in deze op te nemen.

Wie klimaat zegt, zegt automatisch ook IHD-PAS. Twee jaar geleden was toenmalig liberale staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude, Bart Tommelein hier gastspreker. Vandaag stel ik vast dat hij als Vlaams viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van energie en begroting jullie niet vergeten is en bijzonder hard werkt om onze landbouwsector te beschermen en te versterken.

Voor de honderden oranje bedrijven in het IHD/PAS-verhaal sprong onze minister vorige week in de bres met flankerende maatregelen. De minister beloofde om het beleidsadvies van een onafhankelijk adviesorgaan en de door hen naar voor geschoven bedrijfsoplossingen financieel te ondersteunen. Wat op zich, velen opnieuw zekerheid zal bieden.

Twee weken geleden waren we samen te gast bij Agrokom uit Oostnieuwkerke. Glastuinbouwer Nico Perneel leidde er ons rond op zijn komkommerbedrijf waar hij het voorbije jaar voor 1,3 miljoen euro aan investeringen deed om op een energie neutrale manier de productie te kunnen opdrijven.

Meteen viel op dat de minister de sector kent en genegen is. Want op vlak van energie, zijn stokpaardje, ziet hij in de land -en tuinbouwsector als een echte volwaardige partner in het creëren van decentrale energieproductie en landelijke energievoorziening.

Net als bij minister Turtelboom drong ik ook bij minister Tommelein verschillende keren aan om het problematische EPB-verhaal inzake huisvestiging van seizoenarbeiders ter harte te nemen. Daarom heeft hij zich geëngageerd om na te gaan of hij de sector daarin kan helpen ondanks Europese regelgeving.

Beste genodigden,
Vandaag openen we de tweejaarlijkse hoogmis voor de land- en tuinbouwsector in onze regio. Ik zeg hoogmis omdat onze prachtige landbouwprovincie nood heeft aan zo’n zuivere land- en tuinbouwbeurs. West-Vlaanderen is landbouw en dat moet geëerd en gevierd worden. Dankzij de voorzitter Nic Vermaut, het LVZ en heel wat anderen die vele jaren geleden hun schouders zetten onder een project om het Salon voor Land- en Tuinbouw in Roeselare te behouden zijn we hier vandaag weer allemaal samen.
Nic, we kennen elkaar al vele jaren en kenden samen vele uitdagingen. Het was dan ook een bijzondere eer voor mij, als commissaris voor landbouw, dat je me aanbood om in te stappen in dit project, zodat ik mijn schouders kon zetten onder deze prachtige beurs. Bedankt daarvoor!
Tot slot wil ik jullie, dit jaar voor het eerst als medeorganisator van het Salon voor Land- en Tuinbouw, van harte welkom heten hier vandaag alsook de komende dagen. Ik ben er zeker van dat we er samen weer een prachtige editie van zullen maken!
Een editie waar eenieder, die de sector een warm hart toedraagt, inspiratie en energie kan ophalen om er weer volop tegenaan te gaan en zo onze Vlaamse Land- en tuinbouw bij de wereldtop te houden en een stralende toekomst te bieden.

Een toekomst die ons allen aanbelangt!

Ik dank u!

16990554_10212152310709771_1043469011_o 17035820_10212152310829774_1096068262_o