Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 04.12.2017

Opening brandweerkazerne post Staden

Gisteren, op Sint-Barbara (het feest van de brandweer), werd in hartje Staden de langverwachte nieuwe brandweerkazerne officieel geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van het voltallige brandweerkorps, de brandweerveteranen, iedereen die hielp bij de realisatie van dit project, alsook de omwonenden uit de Ieperstraat.

Onder de foto’s is het mogelijk om mijn speech, die het belang van deze nieuwe brandweerkazerne onderstreept, na te lezen.

Tot slot: het is ook voor andere inwoners mogelijk om eens een bezoek te brengen aan de nieuwe Stadense brandweerkazerne. Iedereen is van harte welkom om op zondag 18 maart eens een kijkje te gaan nemen.  

1 2

Beste collega politici,
Geachte voorzitter, zonecommandant en ere-zonecommandant van de brandweerzone Midwest,
Geachte postoverste en collega-postoversten,
Geachte brandweermensen in al jullie graden en hoedanigheden, brandweerveteranen,
Geachte architect, medewerkers van de gemeente Staden, diverse aannemers,
Beste buren en genodigden,

Wat ben ik trots om jullie hier allen van harte te mogen verwelkomen als burgemeester, bevoegd voor de veiligheid binnen onze gemeente, en tevens ondervoorzitter van de brandweerzone Midwest, in onze gloednieuwe brandweerkazerne. En dit uitgerekend op Sint-Barbara, het feest van de brandweer. Symbolischer kan haast niet.

Beste aanwezigen, voor het Stadense gemeentebestuur was de realisatie van deze nieuwe brandweerkazerne een absolute prioriteit. Het was echter geen evidentie, terwijl de brandweerhervorming reeds een feit was en lokale besturen als zone moesten gaan samenwerken, kozen wij er bij het begin van deze legislatuur bewust voor om een gloednieuwe brandweerkazerne te bouwen. En dus niet de kat de kat uit de boom te kijken. Of beter gezegd: niet te wachten tot de brandweer de kat uit de boom kwam redden.

Dit bestuur nam haar verantwoordelijkheid inzake kazernering, binnen de nieuwe brandweerhervorming, onmiddellijk zeer ernstig. Deze kazerne is geen vroeg sinterklaascadeautje. Het is een investering in veiligheid, in de veiligheid van onze burgers, maar vooral verhogen we hiermee de veiligheid voor alle vrijwillige brandweermensen. We staan er als bestuur op dat wij steeds de vinger aan de pols houden. Dat we weten wat er leeft, wat bij onze burgers hoog op de agenda staat. Het is op deze manier dat het plan om een nieuwe brandweerkazerne te bouwen op tafel is gekomen. Onze brandweer had nood aan degelijke en vooral veilige huisvesting en infrastructuur. Het feit dat we jullie dit vandaag kunnen bieden, maakt mij dan ook ontzettend trost.

Een infrastructuur waar je voldoende ruimte hebt en die voldoet aan alle hedendaagse eisen en normen. Een deftige koer waar je diverse oefeningen kan houden. Een huisvesting waar je in een aangename ruimte een debriefing kan houden of een opleiding kan volgen. Waar je op een deftige manier je interventiekledij kan aantrekken of waar je na een zware interventie een warme douche kan nemen…

Jullie horen het, deze nieuwe brandweerkazerne zal absoluut een grote verbetering betekenen voor de werking van deze brandweerpost. Daar ben ik nu reeds van overtuigd.

Beste genodigden,

We staan hier weliswaar in een nieuwbouw, maar ik kan je verzekeren dat dit gebouw nu reeds een heuse voorgeschiedenis in zich draagt.

Toon, beste postoverste, ik ga het nooit vergeten… Ons allereerste brandweeroverleg ging door op donderdagavond 13 december 2012 in het Stadense gemeentehuis. Jij, toen nog commandant van de Stadense brandweer. Ik, als “blauw” groentje, pas verkozen als burgemeester van Staden. We voelden elkaar perfect aan en het was meteen de start van een bloeiende professionele relatie. Onze neuzen stonden meteen in dezelfde richting als het erop aan kwam een nieuwe kazerne te gaan bouwen. Dat je duidelijk gedreven was bleek uit het feit dat je slechts enkele dagen later, op maandagavond 17 december om precies te zijn, bij jouw thuis al een schets klaar had, die je zelf met een 3D-programma had gemaakt. Bijgevoegd een overzicht van alle pijnpunten van de toenmalige kazerne. Er was duidelijk heel wat werk aan de winkel. Ik denk zelfs dat je dat moment al stiekem in gedachten mij een krabbel zag zetten onder het plan. (LACHT)
Pech voor jou, ik was nog niet eens benoemd tot burgemeester…

Na de jaarwisseling werd er een versnelling hoger geschakeld en konden we als nieuwbakken bestuur starten aan de opmaak van ons allereerste SMJP. We gingen op zoek naar waar onze gemeente zo allemaal nood aan had. We zochten naar evenwichten en de broodnodige financiële middelen. We presenteerden fier als een pauw onze gemaakte oefening met daarin opgenomen een belangrijke actie getiteld: ‘Het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne’. Met het daarbij horende budget van 1,6 miljoen euro, aankoop van de grond inbegrepen.

We konden van start gaan en gingen op zoek naar een geschikte locatie. Een hele oefening zo bleek, want waar bouw je nu zo’n kazerne? Na heel wat onderzoek bleek het antwoord eigenlijk heel simpel: je bouwt je kazerne, daar waar je brandweermensen wonen. En toevallig wonen onze brandweermensen nu bijna allemaal in het centrum van onze gemeente. Voor sommigen een onlogische en zelf onveilige locatie. Maar wie de brandweer echt kent weet dat de brandweer een veiligheidsdienst is en dat brandweerlieden perfect weten hoe zij moeten aanrijden naar de kazerne en uitrijden naar de plaats van onheil. Of dit nu in de buurt van een kinderopvang is of in de buurt van een school, veiligheid blijft voor onze brandweermensen van primordiaal belang! Naast het aspect van waar je mensen wonen hou je eveneens rekening met het principe van de snelste adequate hulp en het operatiegebied van deze post. Wie al het voorgaande in acht neemt kan niet anders dan te concluderen dat deze locatie een logische en goed overwogen keuze blijkt te zijn.

Na het vinden van deze locatie en de juiste aannemers konden we van start gaan met de bouwwerken. Althans dat dachten we. Want het hele asbestverhaal gooide serieus wat roet in het eten en zorgde ervoor dat onze planning wat opschoof waardoor de eerste paal pas op 14 januari 2017 werd neergezet. En nee ik heb het niet over een brandweerpaal maar over de eerste paal van deze industriebouw.

Iets waar ik zelf heel erg enthousiast over ben, en ik weet dat meningen hierover nu eenmaal kunnen verschillen, is de architectuur en de kleur van dit gebouw. Het doet mij een beetje denken aan de lego-brandweerkazerne waar velen als kind, waaronder mezelf, vroeger mee gespeeld hebben. Rood en met doorzichtige poorten. herkenbaar? Maar deze open structuur zorgt ervoor dat de brandweer, onze veiligheidsdienst, in nauw contact komt te staan met onze burgers en passanten. En met de kinderen van de gemeenteschool! Want hoe geweldig is het niet dat die kinderen onze blinkende brandweerwagens kunnen zien staan elke dag? Ik gok dat er zich, daarom alleen al, binnen de eerste 15 jaar zo’n 50 nieuwe vrijwilligers zullen aanbieden.

Het ontwerp past ook perfect in haar omgeving waar wonen centraal staat. Ze is gebaseerd op de tiende schuur, die hier meer dan 100 jaar geleden stond. Bij deze wil ik onze oprechte dank en bewondering uiten aan Karen Willemyns, onze architect, en haar feliciteren met dit ontwerp en de realisatie van dit project.

Volgend jaar vieren we 150 jaar ‘brandweer Staden’. Dat we dat kunnen vieren in een nieuwe huisvesting zal ongetwijfeld als een kers op de taart zijn. Zo kunnen jullie hopelijk met dit gebouw minstens nog eens 150 jaar verder, gedreven vooruit.

Straks komen er nog heel wat mensen aan bod, maar ik wil van deze gelegenheid toch nog eens gebruik maken om naast onze architect nog enkele mensen te bedanken…

Om te beginnen; Wouter Tyberghien, onze gemeentelijke omgevingsambtenaar, die dit project opvolgde samen met Karen. Hoofdaannemer Vulsteke Industriebouw en de immer gedreven Nina Vandepitte, alle aannemers die aan dit project hun steentje hebben toe bijgedragen. Alsook de brandweerzone Midwest, uiteraard postoverste kapitein Toon Dumoulin, onze eigen brandweermensen en de vriendenkring brandweer Staden. Maar ook aan jullie, beste buren en inwoners, bedankt om jullie begrip te tonen tijdens de afgelopen werken.

Ook al is deze nieuwe kazerne niet meer gevestigd in een oude brouwerij, ik ben ervan overtuigd dat we straks samen kunnen klinken op deze schitterende realisatie.

Ik wil eindigen met eenieder van onze brandweermensen, die hier straks aan de slag gaan om dagelijks onze veiligheid te garanderen, succes toe te wensen. Succes bij de uitvoering van jullie taak maar vooral ook succes en geluk bij de ingebruikname van deze gloednieuwe accommodatie. Draag er zorg voor, want zoals ik reeds stelde, ze moet minstens 150 jaar kunnen meegaan.

Ik dank u!

Francesco Vanderjeugd
Burgemeester Staden