Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 18.11.2021

Openbare markt verhuist naar marktplaats

De Stadense gemeenteraad keurde het voorstel goed om de wekelijkse openbare markt in het centrum van Staden te verhuizen naar de Marktplaats. Door de markt een centrale plaats te geven op het marktplein wil het gemeentebestuur niet alleen de zichtbaarheid verhogen, maar ook de wisselwerking met de nabijgelegen handelszaken en horeca bevorderen.

Wekelijks op donderdag strijkt de openbare markt neer in het centrum van Staden. Tot voor kort was dat op het Guido Gezelleplein, maar daar komt nu verandering in. De marktkramers waren vragende partij voor een verhuis. In een brief aan het gemeentebestuur gaven ze aan dat het marktgebeuren wat verstopt zit achter de kerk van Staden en zo aan populariteit verliest. Als gemeentebestuur wilden we natuurlijk mee op zoek gaan naar een oplossing.

Eén winkel- en horecagebeuren op de markt

(klik op het beeld om te vergroten)

Na overleg met de marktkramers en handelaars uit de buurt stelde het college van burgemeester en schepenen op de voorbije gemeenteraadszitting een verhuis voor naar de Marktplaats. Door de verhuis verhogen we niet alleen de zichtbaarheid, maar komt er ook een leuke dynamiek tussen het marktgebeuren en de handelszaken en horeca die er gevestigd zijn. Zo hopen we dat nog meer inwoners hun weg vinden naar de wekelijkse markt en de handelaars in het centrum. Parkeren kan op donderdagvoormiddag voortaan op het nabijgelegen Guido Gezelleplein. Op donderdag 18 november, stond de markt voor het eerst op haar nieuwe locatie. Na verloop van tijd evalueert het gemeentebestuur het effect van de verhuis.