Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 23.06.2017

Open brief groenten- en aardappelverwerkende industrie

Door de aanhoudende droogte dreigen heel wat oogsten te mislukken. Een bijkomend probleem voor onze landbouwers is dat ze daardoor hun contracten met de groenten- en aardappelverwerkende industrie niet meer zullen kunnen nakomen. In een open brief vraag ik aan de voorzitters van Belgapom en Vegebe om een solidair en krachtig signaal uit te zenden en onze landbouwers niet nog meer in de financiële miserie te duwen.

De brief  die vandaag verstuurd werd, kan hieronder nagelezen worden.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Geachte Vegebe-voorzitter Haspeslagh
Geachte Belgapom-voorzitter Seru

Elke sector die gelinkt is aan wat in Vlaanderen op het land staat, zit met de handen in het haar. De aanhoudende droogte grijpt onze landbouwers naar de keel terwijl hun oogsten verschroeien op het veld. Sommige teelten kunnen zelfs niet ingezaaid worden en dreigen dus ook een financiële kater te betekenen voor landbouwers.

Ook voor de groenten- en aardappelverwerkende industrie zijn het uitdagende tijden. Om aan voldoende groenten of aardappelen te geraken voor te verwerken en om aan contractuele verplichtingen te voldoen met de eindklanten, moeten uw federatieleden naar het buitenland kijken.

Toch, zoals zo vaak, is het de eerste en de kleinste in de schakel die het kwetsbaarste is; in dit geval de boer op het veld. In de ene hand heeft hij een verdorde aardappelplant vast, in de andere zijn contract met de verwerkende industrie: “Hoe kan ik ooit de vereiste hoeveelheden aanleveren als de helft van mijn oogst om zeep is?!”

De contractuele verplichtingen waar die boer aan moet voldoen kunnen hem nog meer in de financiële miserie duwen. Want wat staat in tal van landbouwers hun contract: wie te weinig aanlevert, zal dat financieel compenseren of het daarop volgende oogstjaar extra aanleveren… ongeacht de oorzaak. Na het natte jaar 2016 moeten bijvoorbeeld heel wat aardappeltelers al een extra inspanning doen dit jaar om contracten met de verwerkende industrie na te komen.

In het kader van een duurzaam landbouwmodel en een duurzame samenwerking tussen de verwerkende industrie en haar land- en tuinbouwers wil ik uw sector oproepen om net als in 1976 de landbouwers overmacht te laten inroepen en hen te ontzien van die harde maatregelen als zich een teeltbrede landbouwramp als deze voordoet.

De contracten bevatten steeds een clausule die stelt dat de verwerkende industrie niets moet afnemen van de boer in geval van overmacht. Is een gelijkaardige clausule – maar dan in het voordeel van de individuele landbouwer – op vandaag dan ook niet aan de orde?

U en uw federatieleden kunnen een solidair en krachtig signaal uitzenden naar de noodlijdende landbouwers. U kan hen geruststellen en laten voelen dat u één bent met de sector.

Hopende op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

handtekening Burgemeester

Francesco Vanderjeugd
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Vast lid van de commissie Landbouw