Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 16.12.2020

Onze gemeente is een ‘baanbrekend werkgever’

De Covid-19 pandemie zet ook onze manier van werken onder druk. Heel wat mensen werken noodgedwongen intensief van thuis uit.  Dat brengt voor medewerkers én organisaties onmiskenbaar heel wat voordelen met zich mee.

Anderzijds stelt dit ons ook voor grote uitdagingen. Werk is zoveel meer dan geld verdienen, het gaat ook om ergens bij horen, om sociale contacten uitbouwen. Het hybride werken -deels thuis, deels op kantoor – wordt ongetwijfeld het ‘nieuwe normaal’. Dit verdient onze aandacht.

De Lijn, Antwerp Management School en Jobat lanceerden samen het charter Baanbrekende Werkgever. Dit charter geeft organisaties een kader en extra stimulans om het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) en de nieuwe mobiliteit te verankeren in een beleid waarbij de medewerker centraal staat.

Het charter wil daarnaast ook de start zijn van een dialoog over hybride werken en een nieuwe mobiliteit. Een dialoog op verschillende niveaus: tussen organisaties onderling, tussen organisatie en medewerker, tussen organisatie en syndicale partners en tussen organisaties en politieke stakeholders.

In het charter Baanbrekende Werkgever staat de medewerker centraal. De initiatiefnemers willen zo een positieve impact hebben op het welzijn van de medewerkers.

De gemeente Staden kan een voorbeeldrol opnemen als moderne werkgever met aandacht voor flexibiliteit en groene mobiliteit. Het ondertekenen van dit charter kan de best practices van de gemeente zelf verder mee verspreiden maar kan ook een stimulans zijn voor Stadense bedrijven om hierop in te zetten.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd: “De visie van dit charter is gebaseerd op een aantal inhoudelijke pijlers zijnde plaats en tijdsonafhankelijk werken, hybride werken in vertrouwen, aandacht voor nabijheid, aandacht voor gezondheid, groenere vervoersmodi en groenere bedrijfswagens. De concrete inhoud van deze pijlers werden getoetst aan onze organisatie. En dat resulteert dat wij op vandaag reeds een baanbrekende werkgever zijn en dus dat charter kunnen onderschrijven. In Staden zetten we ons in om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. In het voorjaar 2020 verruimden we onze telewerkmogelijkheden door de uitbreiding van office 365 in onze organisatie. Teams, planner, one drive en andere toepassingen werden uitgerold. Er is ook reeds een ontwerp van telewerkkader klaar. Dit kader dient nog besproken te worden in het eerstvolgende vakbondsoverleg. We blikken hierbij ook reeds vooruit om telewerk te behouden na de Covid-crisis.

We hebben ook oog voor groene vervoersmodi, zo belonen we fietsers met een fietspremie en stimuleren we het gebruik van openbaar, vervoer, carpooling en gedeeld gebruik van dienstvoertuigen. Recent schaften we ook een elektrische wagen aan. Eveneens voorzien we elektrische laadpalen aan het administratief centrum. In de deelgemeenten zijn er de voorbije jaren reeds elektrische laadpalen voorzien op het openbare domein.”