Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 08.09.2023

Officiële opening nieuwbouw Vrije Basisschool De Brug

Op zaterdag 2 september 2023 werd de nieuwbouw van de Vrije Basisschool De Brug officieel geopend.

Het nieuwe schoolgebouw werd gebouwd in de Bruggestraat achter het voormalige klooster van de Zusters Maricolen, de grondleggers van het katholiek onderwijs in Staden.

Een deel van het huidige schoolgebouw, blok A, werd gesloopt en werd vervangen door een modern klassencomplex met ruime aandacht voor duurzaamheid en natuur. Een ander deel van het gebouw bleef behouden en blijft dienst doen als schoolgebouw voor het derde kleuter en het eerste leerjaar. Ook de turn- en eetzaal en de voor- en naschoolse opvang van de gemeente kregen er een onderkomen. Ook de maatschappelijke zetel van Staho, de scholengemeenschap huist in het gebouw.

(klik op het beeld om te vergroten)

De nieuwbouw en het oude gedeelte werden met elkaar verbonden door een groene en duurzame speelplaats. De nieuwe school biedt plaats aan ruim 450 leerlingen.

De school ligt in een groene omgeving. Ook de oude kloostertuin maakt deel uit van onze groene long. De kinderen kunnen er ravotten en educatieve lessen volgen.

Voor meer info over de Vrije Basisschool De Brug kan je terecht op hun website via: https://sites.google.com/staho.be/gvbstaden/startpagina.