Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 24.12.2015

Officiële communicatie gemeentebestuur Staden

Tijdens de Stadense gemeenteraad van woensdag 23 december werden zowel de meerjarenplanning als de begroting voor 2016 verworpen. Tien raadsleden van de meerderheid stemden voor het voorstel, de tien oppositieleden van CD&V stemden tegen en raadslid Koen Demonie onthield zich.

Het gemeentebestuur vond een financieel evenwicht voor de gemeente op lange termijn, met voldoende reserves en een positieve autofinancieringsmarge. Daarnaast werd toch ruimte gevonden om voldoende in de gemeente te investeren. Het bestuur wil dan ook iedereen bedanken die het meerjarenplan en de budgettering mee mogelijk maakten.

Dat raadslid Koen Demonie zich onthield, getuigt volgens het bestuur van een gebrek aan openheid voor een compromis en een gebrek aan teamspirit. Het gemeentebestuur opteerde er voor om altijd het algemeen belang op de eerste plaats te zetten en niet op elke eis van Koen Demonie in te gaan, ook al zou dat de gemakkelijkste oplossing zijn om de meerjarenplanning en de bijhorende budgetten te realiseren.

In een ultieme poging om de stabiele begroting en het ambitieuze meerjarenplan goed te laten keuren door de raadsleden, werd de gemeenteraad van gisterenavond even geschorst na de stemverklaringen. Daarbij werd met oppositieleider Hans Mommerency (CD&V) en alle meerderheidspartijen gepoogd om een akkoord te vinden boven de partijgrenzen heen waar ook de CD&V-fractie zich in zou kunnen vinden en waarmee een gelijkaardige situatie zoals afgelopen jaar vermeden zou kunnen worden. Het gemeentebestuur stelde vast dat de CD&V daar niet voor open stond.

De komende dagen zal het gemeentebestuur bewust deze situatie niet adresseren en besprekingen uitstellen tot na kerst en nieuw. Hoe dan ook blijven de drie meerderheidspartijen trouw aan elkaar en zullen ze samen zoeken naar een duurzame oplossing in het belang van alle inwoners van de gemeente. De drie partijen wensen alvast iedereen op te roepen om een verantwoordelijke houding aan te nemen in 2016.