Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 08.07.2016

Nieuwe hinderpremie en regeling studentenarbeid

Zowel op Vlaams als federaal niveau realiseerde Open Vld afgelopen week twee initiatieven die een wezenlijk verschil kunnen maken voor de burgers. Zo zullen zelfstandigen in Vlaanderen vanaf 1 juli 2017 niet langer moeten sluiten om een compensatie te krijgen voor hinder bij openbare werken in hun buurt. De federale overheid heeft het dan weer mogelijk gemaakt voor jobstudenten (en hun werkgevers) om op een soepelere manier aan studentenarbeid te doen. Het systeem van 50 dagen wordt vervangen door een systeem met 475 uren, vrij te kiezen.

Nieuwe hinderpremie

Vanaf 1 juli 2017 komt er een nieuwe premie voor zelfstandigen/ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken in hun buurt. De vandaag geldende sluitingsverplichting weerhoudt er nogal wat zelfstandigen van om de inkomenscompensatie aan te vragen. Volgens collega Mathias De Clercq (Open Vld) vrezen ze dat als ze sluiten, ze een deel van hun klanten definitief zullen verliezen.

De regeling die het Vlaams Parlement deze week goedkeurde zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder ondervinden van de openbare werken, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en die minder dan 10 werknemers in dienst hebben. Ze zal dus gelden voor elke kleine zelfstandige handelaar, die rechtstreeks inkomensverlies lijdt door de openbare werken.

De nieuwe hinderpremie van 2.000 euro wordt bovendien automatisch en zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van werken ondervindt. Wie toch de deuren moet sluiten, krijgt vanaf dag 21 hier bovenop 80 euro per kalenderdag sluiting. Indien men niet in de werfzone zelf zit wordt de bestaande regeling toegepast: vanaf de 8ste sluitingsdag 80 euro per dag.

Nieuwe regeling studentenarbeid

Op federaal niveau stond Open Vld, bij monde van Minister van Sociale Zaken Maggie De Block, dan weer aan het roer van een nieuwe regelgeving inzake studentenarbeid. Vanaf 1 januari 2017 komt er een nieuwe regeling studentenarbeid. Het huidige systeem, waarin jobstudenten 50 dagen mogen werken tegen verminderde sociale bijdragen, wordt vervangen door een systeem waarin ze 475 uren mogen werken aan dezelfde voorwaarden. De nieuwe regeling geeft aan de student en de werkgever vrijheid en flexibiliteit om die uren in te zetten zoals ze zelf verkiezen. Wie bijvoorbeeld slechts drie uren werkt op een bepaalde dag zal geen volledige dag meer verliezen, maar louter de drie gewerkte uren. Een veel fairder systeem aldus minister De Block.

Meer info over de nieuwe hinderpremie:
 www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=87536

Meer info over de nieuwe regeling voor studentenarbeid:
www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=87589

IMG_6928