Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 21.09.2023

Nieuwe dementievriendelijke wandeling in Oostnieuwkerke

Op de Wereld Alzheimer Dag lanceerde de Stadense werkgroep dementie een nieuwe dementievriendelijke wandeling. De tocht van 3,5 kilometer is rolstoeltoegankelijk en nodigt personen met dementie, hun familie en zorgverleners uit om samen op pad te gaan. Het ophalen en bespreekbaar maken van herinneringen vormt de rode draad doorheen de wandeling.

(klik op het beeld om te vergroten)

Uit recente studies blijkt dat het aantal personen met dementie in België gestegen is tot 200.000. En dat aantal zal enkel toenemen, gezien de verderzettende vergrijzing. Daarom wil het lokaal bestuur van Staden barrières en drempels wegwerken rond dit syndroom. Door dementie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Zowel voor personen met dementie als hun naasten. Zowel voor thuiswonende ouderen als voor bewoners van woonzorgcentra.

Om die stelling kracht bij te zetten, bundelde het lokaal bestuur de krachten met lokale partners die expertise hebben rond dementie: vzw Kerckstede, woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze, woonzorgcentrum De Oever, dienstencentrum ’t Scharnier en lokaal dienstencentrum De Dorpsplekke. Samen gingen ze als werkgroep aan de slag om een eerste gezamenlijke actie uit te werken: een dementievriendelijke wandeling in Oostnieuwkerke.

3,5 kilometer lang herinneringen ophalen

Een opzet dat ook bijval kreeg van erfgoedcel TERF die met haar project Erfgoedlijnen Midwest, acht thema’s naar voor schuift die de regio Midden-West-Vlaanderen historisch verbinden. Ze tonen waar we vandaan komen én leggen de link met vandaag en de toekomst. Zo krijgt elke stopplaats een erfgoedlijn mee en kan je de wandeling ook digitaal afleggen met de gratis Erfgoedapp. Daarbij krijg je ook audiofragmenten te horen die herinneren oproepen. De wandeling loopt langs negen stopplaatsen in het centrum van Oostnieuwkerke, is rolstoeltoegankelijk en beslaat 3,5 kilometer. Starten doe je aan woonzorgcentrum De Oever, Meulebroekenlaan 11, of vzw Kerckstede, Slijperstraat 3. Daar vind je het startbord met bijhorende folders om zelf op pad te gaan. De werkgroep heeft alvast plannen om ook een wandeling uit te werken voor deelgemeente Westrozebeke.

(klik op het beeld om te vergroten)

De dementievriendelijke wandeling nodigt personen met dementie, hun familie en zorgverleners uit om samen op tocht te gaan en herinneringen uit te wisselen om dichter naar elkaar toe te groeien. Want personen met dementie kunnen vaak nog veel vertellen over herinneringen van vroeger, wat het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde vergroot. Het geeft rust en ontspanning en zo vormt het verleden een houvast voor het dagelijks leven en de toekomst. Een positief effect dus, niet alleen voor wie dementie heeft, maar ook voor de omgeving.

Alle info vind je via: https://www.staden.be/dementie.