Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 16.05.2018

Nasleep Fipronilcrisis

In de nasleep van de Fipronilcrisis voorzag minister Joke Schauvliege in haar steunmaatregelen tussenkomsten voor de vernietiging van de gecontamineerde mest. Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd vroeg in een tussenkomst naar een stand van zaken. De minister antwoordde dat in totaal er tot en met 6 april 2018, 10.990.231 kg met fipronil gecontamineerde mest werd verbrand. Hiervan werd 6.754.131 kg bij Indaver verbrand en 4.236.100 kg bij BMC in Nederland. Deze hoeveelheid werd afgevoerd vanuit 49 bedrijven. Er werd momenteel 473.600,28 euro (aan 26 bedrijven) uitbetaald door het Vlaamse Gewest als tegemoetkoming in de kosten voor de afvoer en verwerking van besmette mest. De federale regering spant een rechtszaak aan tegen de veroorzakers van deze crisis om diverse kosten en overheidstussenkomsten terug te vorderen.