Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 05.05.2022

Mobiliteitsplan naar uitwerkingsfase

Binnen het mobiliteitsplan worden volgende thema’s uitgewerkt: zwaar vervoer, parkeerbeleid, categoriseren van lokale wegen, fietsbeleid en beleid rond trage wegen.

In de uitwerkingsfase werd het onderzoek in functie van het mobiliteitsplan gevoerd. Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn parkeertellingen, slangtellingen, tellingen in functie van zwaar verkeer.

Omtrent dit onderwerp is er een participatiemoment in het SWOK op dinsdag 17 mei. Deze avond staat open voor alle inwoners van de gemeente. Er is eerst een informatief gedeelte, vervolgens wordt er in thematafels verder gediscussieerd over alle mobiliteitsaspecten.

In dit plan werd vooral gewerkt aan de realiteit en de verwezenlijkingen die we kunnen realiseren. Er wordt verder gekeken richting 2040. Alle elementen in dit plan hebben betrekking op een tijdspanne tot 2040. Er werd gepoogd een antwoord te bieden op de uitdagingen van midden en lange termijn. Het is een gedurfd plan om de kernen meer leefbaar te maken.