Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 27.04.2015

Loonwerkers slachtoffer van kilometerheffing?

Persbericht:

Uit het antwoord van minister van mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) over de impact van de kilometerheffing voor vrachtvervoer blijkt dat de loonwerkers in de landbouw niet kunnen rekenen op een vrijstelling van de kilometerheffing, terwijl hun collega-landbouwers dat wel kunnen. Vanderjeugd betreurt dat de loonwerkers alweer over het hoofd gezien worden, terwijl ze een belangrijke functie vervullen in de landbouwsector.

Kilometerheffing

Er werd in augustus 2012 tussen de drie Gewesten afgesproken om samen een kilometerheffing in te voeren voor vrachtvervoer op Belgische wegen. Het eurovignet dat tot dusver gebruikt werd zou dus afgeschaft worden en vervangen worden door een heffing van €0,15 per gereden kilometer. De achterliggende redenering: niet elk voertuig heeft een zelfde impact op de infrastructuur van de weg; een invoering  van een slimme kilometerheffing waarbij elke weggebruiker een eerlijke bijdrage betaalt om de wegen te kunnen onderhouden en de impact op het milieu te verminderen.

Nieuwe uitdagingen voor de landbouwsector

Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond, gaf in maart al aan dat de kilometerheffing voor de landbouwsector zware implicaties kan hebben, zelfs al zou een vrijstelling er komen voor de landbouwvoertuigen zelf. Hij verwees daarmee naar de transportsector die verantwoordelijk is voor de aanvoer van bijvoorbeeld veevoeder of het transport van groenten, fruit en vee, en die binnenkort mogelijks een tienvoud aan wegenbelastingen zal betalen. Vanderjeugd deelt de vrees dat de verleiding groot zal zijn om die extra kosten door te rekenen aan de landbouwers. Die staan aan het eind van de keten staan en hebben niet de mogelijkheid om de meerkost te recupereren via de prijsvorming van hun eindproduct.

Vrijstelling voor kilometerheffing

De Vlaamse Regering erkent het probleem door de landbouwvoertuigen vrij te stellen van de kilometerheffing, maar vergeet daarbij de 600 Vlaamse loonwerkers, die zelf ook over landbouwvoertuigen beschikken mee vrij te stellen. Vanderjeugd: “Ik vind het alweer een gemiste kans om de waardevolle bijdrage van loonwerkers aan onze landbouw te erkennen.

Gelet op hun groeiend belang in onze landbouw is het aangewezen dat loonwerkers in het algemeen geen concurrentienadeel ervaren ten aanzien van landbouwers voor die zaken waar een level playing field te rechtvaardigen is. “Ik hoop dat deze oefening snel zal worden uitgevoerd, zodat de ongelijkheden kunnen worden weggewerkt”, stelt Francesco Vanderjeugd.