Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 05.06.2015

Lichten doven doen we niet blindelings

Sommigen zullen het al gemerkt hebben dat sinds een tweetal weken de straatverlichting op sommige plaatsen in onze gemeente gedoofd wordt tussen 23u en 5u. Het doven van de nachtverlichting is de eerste stap in het masterplan ‘Openbare verlichting’. Het is de bedoeling dat tegen de zomer op de meeste plaatsen de lichten gedoofd worden tussen die uren. Uiteraard doen we dat niet blindelings, maar met de nodige aandacht voor de veiligheid van alle weggebruikers.

Steeds meer gemeenten doven ’s nachts de openbare verlichting. De achterliggende redeneringen zijn divers. Niet alleen houdt het een financiële besparing in (lagere energiekost, minder onderhoudskosten), maar ook een vermindering van de CO2-uitstoot en minder lichthinder voor omwonenden. Ook in Staden maken we werk van een masterplan ‘Openbare verlichting’.

Veiligheid boven alles

Het gemeentebestuur kiest er voor om dat ook planmatig door te voeren, maar wel met een maximale aandacht voor de verkeersveiligheid. Zo zullen er op het Stadens grondgebied geen lichten gedoofd worden tijdens weekendnachten (vrijdag, zaterdag, zondag). We doen dat omdat er dan significant meer zwakke weggebruikers op de baan zijn dan in de week. Ook brengen we extra reflectoren aan om fietspaden en weginfrastructuur duidelijker aan te duiden.

Uiteindelijk treffen we elkaar in het midden en vragen we ook uitdrukkelijk aan de fietsers om hun fietsverlichting perfect in orde brengen; de chauffeurs roepen we op om hun snelheid aan te passen aan de gewijzigde verkeerssituatie.

Meer informatie kan bekomen worden bij het hoofd van de technische dienst, Evelyne Crabbe (evelyne.crabbe@staden.be) of bij de bevoegde schepen Geert Moerkerke (geert.moerkerke@staden.be).

 

– Foto: Focus Wtv-