Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 27.01.2016

Landbouwportefeuille in de maak

Morgen zal het exact een jaar geleden zijn dat ik aan de minister van landbouw de vraag stelde hoe ver de voorbereidingen voor een landbouwportefeuille, naar analogie van de KMO-portefeuille, in Vlaanderen staan. Over enkele maanden gaat de nieuwe KMO-portefeuille van start, maar er wordt nog geen melding gemaakt van een variant voor de landbouwers. Vandaag kon ik polsen naar een stand van zaken naar aanleiding van een vraag om uitleg van mijn collega Sabine Vermeulen (N-VA). 

Voor de “modale” KMO’s bestaat al langer een – what’s in the name – KMO-portefeuille. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen subsidies krijgen voor opleiding, advies, coaching, ed. In het Vlaamse regeerakkoord staat omschreven dat er ook voor de land- en tuinbouwsector zou gewerkt worden met een gelijkaardige portefeuille, namelijk de landbouwportefeuille.

Vorig jaar, toen ik de minister zelf vroeg naar de progressie en haar toekomstige intenties, werd meegegeven dat de initiatieven om tot een landbouwportefeuille te komen naar de achtergrond schoven in functie van andere – meer dringende – dossiers. Vandaag kon de minister meegeven dat er al contacten waren met het departement van minister Muyters om de landbouwportefeuille te koppelen aan de KMO-portefeuille, al moet een overleg op het niveau van beide ministers nog plaatsvinden.

Van groot nut

Hoe dan ook zou de introductie van een landbouwportefeuille – of ze nu ondergebracht wordt onder de reeds bestaande KMO-portefeuille of niet – bijdragen tot een innovatievere en economisch leefbare landbouw. Zo kan de landbouwportefeuille innovatieve projecten van landbouwbedrijven, bijvoorbeeld bij de vermarkting van eigen producten, een duwtje in de rug geven. Zoals het er naar uitziet zouden ook loonwerkers in aanmerking kunnen komen. Aangezien zij nog altijd uitgesloten worden van VLIF-steun zou dit alvast goed nieuws zijn. We blijven alleszins aandringen op een gelijke behandeling voor hen.