Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 24.04.2020

Kruispunt Vijfwegen wordt aangepakt

De schoolomgeving van de Vrije Basisschool, afdeling Vijfwegen, in de Ieperstraat 218 wordt vernieuwd.

De schoolomgeving is gelegen langs een lokale weg type 1.  Deze vormt de verbinding tussen verschillende deelgemeentes (Staden en Westrozebeke) en buurgemeentes (Langemark en Houthulst). Deze weg kent heel wat zwaar verkeer, vooral landbouwverkeer, al dan niet plaatselijk. Aan deze context kan niet gewijzigd worden. Gezien het verbindend karakter van de weg, is het niet mogelijk dit te weren uit de kern van Vijfwegen. Ook is het aantal voertuig door het vijfwegen-kruispunt erg hoog, ook dit is een gegeven van de bestaande ruimtelijke context.
Het wegdek is verouderd en aan vernieuwing toe, het is gekenmerkt door putten tot op funderingsniveau. Deze zijn gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. 

Voor het aanduiden van de schoolomgeving plaatste de gemeente reeds Octopus-straatmeubilair en verkeersmaatjes. Tevens werden er aanpassingen uitgevoerd aan de locatie van zebrapaden zodat de looplijn school -> parking veiliger kan verlopen. Om bochten beter aan te duiden werden er flexibele paaltjes geplaatst, grondreflectoren en randmarkeringen. ’s Nachts dooft de gemeente de openbare verlichting.   Dit gebeurde in overleg met school en ouderraad.

De uitrusting is verouderd en voldoet niet aan de karakteristieken van een huidig, volledig uitgerust wegbeeld.

Met dit dossier wil de gemeente niet alleen de rijweg renoveren maar ook de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker en de schoolomgeving verbeteren. Hiervoor worden volgende werken uitgevoerd:

  • Vernieuwen van de asfaltverharding
  • Aanbrengen van de belijning dmv een duurzame thermoplastische markering
  • Aanbrengen van okerkleurige fietssuggestiestroken en rode coating op de aanliggende fietspaden in het project.
  • Beveiligen van zebrapaden door: aanbrengen van coating, gebruik van duurzame thermoplastische markeringen en het plaatsen van grondreflectoren (knipperlichten) dwars op de rijrichting ter hoogte van de zebrapaden.
  • Plaatsen van sensibiliserend straatmeubilair ter hoogte van de school.
  • Vernieuwen van de openbare verlichting op het kruispunt. De huidige armaturen worden vervangen door LED armaturen. Daarnaast wordt de openbare verlichting beter afgeregeld zodat de zichtbaarheid van het kruispunt en de voetgangersoversteken beter zichtbaar zijn. Netbeheerder Fluvius voerde hiertoe de nodige studie uit.

Deze werken kaderen niet in grootschalige rioleringswerken en zijn op initiatief van louter de gemeente. Met deze beperkte werken wil de gemeente toch een mooi resultaat neerzetten, zodat het wegcomfort van de gebruikers verbeterd en de schoolomgeving beter beveiligd is.

(klik op de foto’s om te vergroten)