Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 10.11.2021

KLJ Staden krijgt lokaal in eigen beheer

Onze gemeente wil Stadense verenigingen de ruimte geven om eigen infrastructuur uit te bouwen, uit te breiden of te onderhouden, en wil zo de werking van haar verenigingsleven een warm hart toedragen. Vaak ontbreekt het de verenigingen aan voldoende financiĆ«le middelen om projecten zelf te bekostigen. 

KLJ Staden is al jaren vragende partij voor een lokaal in eigen beheer. Na meerdere overleggen tussen het gemeentebestuur en vzw Mirza is er gekozen voor een erfpacht waarbij het stationsgebouw Vijfwegen in beheer van vzw Mirza komt. De huidige infrastructuur van het stationsgebouw Vijfwegen is sterk verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Vzw Mirza wenst de nodige renovatiewerken uit te voeren alsook een uitbreiding van de infrastructuur. 

(klik op de foto om te vergroten)

Na overleg met de vereniging is besloten om de verkoop te wijzigen in een erfpacht van 40 jaar.  Dit geeft voldoende rechtszekerheid voor KLJ Staden, zij kunnen gebruik maken van het volledige gebouw en het zorgt ervoor dat de vereniging zijn eigen middelen kan investeren in renovatie- en/of verbouwingswerken en deze niet moet gebruiken voor de aankoop. Verhuur van het gebouw aan andere verenigingen en organisaties met een publiek karakter zoals gemeente, school of Fedasil blijft mogelijk.

Het voorstel is doorgesproken met vzw Mirza op diverse overlegmomenten. Voor de realisatie van de nieuwbouw wenst de vzw beroep te doen op volgende middelen:

  • 50.000,00 euro eigen middelen;
  • 25.000,00 euro renteloze lening,
  • 50.000,00 euro nominatieve toelage.

Net als alle andere verenigingen kunnen ze eveneens beroep doen op nog een extra financiƫle steun door eventueel een aanvraag in te dienen voor een subsidie jeugdwerkinfrastructuur.