Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 03.07.2017

Hinderpremie voor handelaars tijdens werken

Wegenwerken, hoewel ze altijd noodzakelijk zijn, kunnen ook hinderend zijn. Niet in het minst voor bewoners van de straat in kwestie, maar zeker ook voor de handelaars. Hun inkomen hangt af van de bereikbaarheid van hun handelszaak en wegenwerken kunnen dat bijzonder bemoeilijken. Op Vlaams niveau worden handelaars, die hinder ondervinden van wegenwerken, ondersteund door de Vlaamse hinderpremie. Als gemeentebestuur zetten wij vooral in op goede communicatie met de handelaars ten einde de hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Door de grote werken die in het centrum van Staden plaatsvonden en afgerond werden eind 2016, ondervonden bakker Jan en Leen vele maanden lang hinder. Uit liefde voor hun ambacht en om er toch te zijn voor de (trouwe) klanten, bleef hun bakkerij in de Statiestraat tijdens de werken open, zonder gewijzigde openingsuren. Gisteren ging ik bij hen langs om hen te bedanken voor hun doorzetting.

Vlaamse Hinderpremie

Iets waar Jan en Leen jammer genoeg nog geen beroep op konden doen, is de Vlaamse hinderpremie. Op Vlaams niveau kunnen ondernemers die hinder ondervinden van lokale wegenwerken, rekenen op ondersteuning. Vroeger moest een handelaar of ondernemer effectief de handelszaak sluiten om in aanmerking te komen voor die ondersteuning. Mijn partij, Open Vld, heeft hard gepleit binnen de Vlaamse Regering om een versoepeling van dat mechanisme te bekomen. Volgens de nieuwe regeling, die eind 2016 goedgekeurd werd in het Vlaams Parlement, moet een onderneming dus niet meer gesloten zijn om aanspraak te maken op een compensatie.

Op vandaag, als een ondernemer hinder ondervindt vanĀ openbare werken die de toegang tot het bedrijf of de zaak ernstig bemoeilijken, kan hij/zij onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat dient om te helpen bij het treffen van de nodige maatregelen en als aanmoediging om te blijven ondernemen ondanks de openbare werken.

Meer info over de hinderpremie via deze link:
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/hinderpremie

IMG_3712