Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 29.09.2016

Herstelde meerderheid in gemeenteraad

In 2013 engageerde elk Stadens gemeenteraadslid zich om zich in te zetten voor de toekomst van onze gemeente. Twee jaar later deden de politieke machtsspelletjes van sommige raadsleden echter andere intenties vermoeden. Maar daar kwam deze avond een einde aan toen ik een verklaring gaf aan de pers waarin ik aankondigde dat de coalitie andermaal kan rekenen op en een meerderheid in de gemeenteraad. Die nieuwe meerderheid komt er dankzij de overstap van Gwendolyn Vandermeersch van CD&V naar Open Vld. In de gemeenteraad die zojuist afgelopen is, werd het budget van het gemeentebestuur goedgekeurd.

Na de verkiezingen van 2012 vonden Open Vld, N-VA en SP.a elkaar in heel wat ambities en ideeën over de toekomst van onze gemeente. Tot op vandaag bleven wij ons als coalitie inzetten om de toen vooropgestelde projecten te verwezenlijken en we zijn gedreven om dat ook te blijven doen.

Uitgereikte hand geweigerd

Zowel Open Vld als N-VA en SP.a stonden, na het opstappen van Koen Demonie uit de meerderheid, steeds open voor constructieve gesprekken met CD&V om een inhoudelijk debat te voeren over het strategisch meerjarenplan en het bijhorende budget. We reikten de hand uit om over de partijgrenzen heen samen te werken, al dan niet binnen een brede coalitie.

CD&V Staden heeft die uitgereikte hand steeds geweigerd en ook de provinciegouverneur kon zijn partijgenoten niet overtuigen om de aangeboden samenwerkingsopties te overwegen of te bespreken met de coalitie. Dat was de eerste keer dat de politiek me ontgoocheld heeft; politieke spelletjes werden duidelijk verkozen boven het gemeenschappelijk belang van de inwoners van onze gemeente.

Open Vld-fractie groeit, CD&V kleiner

staden1Ik geloofde niet dat alle bestuursleden van CD&V Staden het eens waren met de verrottingsstrategie van de lokale partijtop. Ik was er van overtuigd dat er onder hen enkelingen waren die zich wel constructief wilden opstellen, die beseften dat samenwerking essentieel is om doelstellingen te realiseren en die er zich bewust van zijn dat de inwoner geen boodschap heeft aan haantjesgedrag. Zo iemand vond ik in Gwendolyn Vandermeersch die nu een duidelijk signaal heeft gegeven: Staden heeft te lang stil gestaan.

Met de komst van Gwendolyn sluiten we een turbulente periode af in onze gemeente. Niet alleen ontmijnt Gwendolyn met haar overstap de politieke stand still in Staden, ze is ook in alle opzichten een aanwinst voor het gemeentebestuur. Ze is ondernemend, weet van aanpakken, durft keuzes maken, is actief in het verenigingsleven en staat dicht bij onze inwoners.

Goedgekeurd budget

In de vooravond gaven Gwendolyn en ikzelf eerst een gemeenschappelijke verklaring aan de pers waarin we tekst en uitleg gaven bij de overstap van Gwendolyn van CD&V naar Open Vld. Later op de avond stond de eerste gemeenteraad met de nieuwe meerderheidscoalitie gepland. Onder andere het strategisch meerjarenplan en het bijhorende budget stonden op de agenda en werden zojuist goedgekeurd.

Ik ben dan ook bijzonder trots te kunnen vaststellen dat het gemeentebestuur van Staden zijn meerderheid heeft hersteld en samen met Gwendolyn – meer dan ooit – gedreven vooruit aan de toekomst van onze mooie gemeente zal werken.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Wie is Gwendolyn?

img_0311Gwendolyn Vandermeersch (50 jaar) werd geboren in een klein arbeidersgezin in Oostnieuwkerke waar ze ook opgroeide. Op vandaag is ze de trotse mama van drie zonen (Xavier, Arne en Bryan) en werkt ze fulltime mee in bvba Degryse Constructie, het bedrijf van haar partner Philiep. Gwendolyn werd als lid van Markant gevraagd om Unizo Staden te vervoegen waar ze al snel voorzitter werd. Later werd ze ook provinciaal en nationaal bestuurslid voor Unizo. Sinds 2013 zetelde Gwendolyn in de OCMW-raad van Staden tot ze in april 2016 Rik Gevaert verving in de gemeenteraad.