Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 25.09.2014

Heraanleg Eugeen Dermautpark

Samen met de schepen van openbaar groen, Geert Moerkerke, ging ik een kijkje nemen naar de werken in het Eugeen Dermaut park in Staden. Het lage struikgewas werd er verwijderd, waardoor het park terug haar openheid krijgt en haar functie als groen in het centrum terug optimaal kan uitspelen.

De werken zullen eveneens een verbetering zijn voor de veiligheid en voor de sociale controle in en rond het park. In oktober is het einde van de werken voorzien en wordt het gras ingezaaid.

Ter info: de naam van het park komt van voormalig burgemeester Eugene Dermaut (CVP). Hij was de eerste fusieburgemeester van onze gemeente, en dat van 1976 tot 1982.