Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 01.04.2022

Gronden aangekocht door gemeente voor aanleg bufferbekken

De gemeente Staden heeft een overeenkomst voor aankoop of ruil van diverse percelen langs de Sint-Jansstraat in het kader van het aanleggen van een bufferbekken.

(klik op het beeld om te vergroten – foto JCR)

De aanleg van een bufferbekken langs de Luikebeek, tussen de Sint-Jansstraat en Grote Veldstraat, is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Het bufferbekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige water op. Zo kan het rioolslib eerst naar de bodem zakken waarna het vertraagd naar de Luikebeek stroomt. Zo vermijden we wateroverlast en voorzien we in waterreservoirs voor landbouwers bij droogte.
De aankoopprijs voor de percelen bedraagt 238.540 euro. De totale oppervlakte van de aangekochte percelen bedraagt 2ha 35a. Het is de bedoeling om dit jaar te starten met de werken. Het bufferbekken zou volledig moeten afgewerkt zijn in 2023 (afhankelijk van de weersomstandigheden). De aanleg gebeurt in samenwerking met de provincie.