Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 28.02.2020

Gemeenteschool Okido herstructureert

De gemeenteraad van Staden bevestigde in zijn zitting van 27 februari 2020 het voorstel tot sluiting van de Stadense afdeling van gemeenteschool OKIDO op 30 juni 2020. Vanaf volgend schooljaar biedt het gemeentelijk onderwijs het eerste tot en met zesde leerjaar aan in haar afdeling in Westrozebeke.

Het gemeentebestuur erkent de vele inspanningen die het voltallige lerarenkorps, de ouderraad en de scholengemeenschap leverden in de voorbije jaren. Maar in het belang van elk (schoollopend) kind is een herstructurering van het Stadense onderwijslandschap nodig.
De sluiting van de afdeling Staden is een weloverwogen beslissing om het gemeentelijk onderwijs in zijn geheel te versterken. Dat maakt de beslissing niet gemakkelijk, integendeel.

De keuze voor een sluiting kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject met alle betrokkenen. En na het afwegen van alle voor- en nadelen van verschillende scenario’s. Volgende pijlers liggen aan de grondslag van deze beleidsbeslissing:

  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Zorg voor het lerarenkorps
  • Maatschappelijk verantwoordelijke inzet van middelen
  • Overleg met collega’s uit de scholengemeenschap

Doorslaggevend was het beperkte aantal leerlingen. Op basis van de huidige gegevens zouden er bij aanvang van volgend schooljaar maximaal 29 leerlingen zijn in het lager onderwijs. Dat leerlingenaantal heeft een effect op de lestijden. Vanaf september 2020 zouden er slechts twee klassen in de lagere afdeling ingericht kunnen worden.

Vanuit het lerarenkorps klonk heel sterk de vraag om duidelijkheid. En weinig ouders gaven de garantie dat hun kind(eren) blij(ft)(ven) schoollopen in de afdeling Staden, wanneer er slechts twee klassen zouden zijn. Een duidelijke beslissing drong zich op.

Het gemeentebestuur garandeert inspanningen om elk kind vanaf 1 september 2020 een school te geven waarbij de zorg voor het kind centraal staat. Alle ouders van kinderen in de afdeling Staden worden uitgenodigd voor een opvolggesprek.

Het gemeentebestuur garandeert ook een oplossing voor elke leerkracht uit het lerarenkorps. In overleg met de vakorganisatie, de scholengemeenschap en het OVSG wordt voor elke leerkracht individueel een oplossing aangeboden.