Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 05.07.2018

Gemeenteraad juni 2018

Op de gemeenteraad van 28 juni werden onder andere volgende zaken besproken:

Zonneheem
De plaatselijke vereniging kunnen zaal Zonneheem vanaf 1 september aan een goedkopere tarief huren voor het organiseren van een fuif : – gebruik alle lokalen: 200 euro i.p.v. 350 euro, – gebruik van de kleine zaal en de keuken: 100 euro i.p.v. 150 euro. Let wel: Het organiseren van fuiven of dansfeesten is beperkt tot twaalfmaal per jaar met een maximum van twee per maand, het is namelijk niet de bedoeling om fuiforganisatoren van buiten de gemeente aan te trekken.  Info: vrijetijd@staden.be

Sector Vrije Tijd
De naam “Dienst Lokalen” wordt vervangen door “Sector Vrije Tijd”. Het aanvraagformulier voor het reserveren van een lokaal verdwijnt. Men kan nu een lokaal reserveren via de webshop.

Huur refter voormalige gemeenteschool Oostnieuwkerke
De refter in de voormalige gemeenteschool in de Roeselarestraat te Oostnieuwkerke wordt beschikbaar gesteld voor verhuur. De refter met keuken heeft een basisuitrusting, de speelplaats en nabije parking zijn extra troeven. De huurprijs bedraagt : – voor een voor- of namiddag: 8 euro – voor een voor- en namiddag: 14 euro – voor een avond (na 18 uur): 12 euro – voor een volledige dag (dag+avond): 22 euro Er wordt echter geen privégebruik toegestaan, evenmin mag er een fuif georganiseerd worden.  Info: vrijetijd@staden.be

Tegemoetkoming zwemabonnement G-sporters
We vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente goed voelt. Ook mensen met een lichamelijke of mentale beperking willen we stimuleren om te sporten. Voor alle kinderen en volwassenen met een mentale en/of fysieke handicap wil het gemeentebestuur het zwemmen stimuleren en bevorderen door een tegemoetkoming van 25% aan te bieden bij de aankoop van een abonnement. De samenwerking met het zwembad de Amfoor te Moorslede maakt het mogelijk om een tegemoetkoming in een beurtenkaart en/of zwemabonnement toe te kennen. Info: vrijetijd@staden.be

Asbestafbouwplan
Omdat we streven naar een “Asbestvrij Staden” gaat het college van burgemeester en schepenen een project uitschrijven in het kader van asbest afbouw. Het project dat zal uitgewerkt worden schenkt bijzondere aandacht  aan diverse doelgroepen : particulieren, verenigingen , ondernemingen en landbouwers en het eigen patrimonium. Meer concrete info aangaande het project zal later in het najaar 2018 volgen. Info: ruimte@staden.be