Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 04.09.2015

Gemeentebestuur engageert zich bij BlueAssist

Sinds gisteren heeft het gemeentebestuur van Staden zich geëngageerd bij de vzw BlueAssist om de gebruikers van BlueAssist te ondersteunen. Vlaanderen telt ruim 660.000 mensen die het moeilijk hebben met het lezen van dagelijkse communicatie en/of het formuleren van een eenvoudige vraag. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verstandelijke beperking, beginnende dementie of een taalbarrière.

Het weerhoudt er hen vaak van om zelfstandig en met vertrouwen deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Enkel onder begeleiding mogen of kunnen ze op pad gaan; vaak blijven ze door die communicatieve drempels liever thuis. De vzw BlueAssist komt daar aan tegemoet met onder andere een applicatie en kaartjes die de drempel om omstaanders aan te spreken moet verkleinden.

Het gemeente- en OCMW-bestuur zetten met enthousiasme hun schouders onder het project door onder andere personeelsleden op te leiden om de deze doelgroep op een correcte en vlotte manier te helpen. Voor de middenveldorganisaties die vaak met de doelgroep samenwerken, wordt in het najaar een infosessie voorzien. Om burgers te betrekken wordt een sensibiliseringscampagne opgestart opdat ze zich kunnen engageren als BlueAssistant zoals ook ik dat al deed in december 2014.

Meer info over BlueAssist vind je op www.blueassist.eu of kan bekomen worden bij de coördinator interne ondersteuning van de gemeente (Ellen Bocher) via secretariaat@staden.be.

Blueassist