Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 23.05.2020

Rechtstreeks verkozen in het partijbestuur

Van dinsdag 19 mei 13u tot vrijdag 22 mei 12u konden 54.162 stemgerechtigde leden van Open Vld hun keuze maken tussen vier kandidaat-voorzitters en maximaal twintig van de 116 kandidaten aanduiden voor het nationale partijbestuur. Francesco Vanderjeugd werd met 5153 stemmen rechtstreeks verkozen in het hoogste orgaan van de partij, het partijbestuur. De stemming verliep online en telefonisch en alle verrichtingen stonden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder. 16.129 leden brachten een geldige stem uit, 98 leden stemden blanco.

Vrijdag 22 mei was de spanning te snijden in vele Open Vld-middens, zo ook in het bastion van Francesco Vanderjeugd. De middag begon met een ontgoocheling. Bart Tommelein, waarvoor Francesco Vanderjeugd running mate was, moest de duimen leggen voor Egbert Lachaert. Het blauwe hart van Francesco bloedde maar al gauw kon dit plaats maken voor immense vreugde. Met 5153 stemmen werd Francesco Vanderjeugd rechtstreeks verkozen voor  het partijbestuur, het hoogste orgaan van de partij. Deze monsterscore leverde hem de tiende plaats op van de 116 kandidaten én binnen West-Vlaanderen kaapte hij het meeste stemmen weg van alle kandidaten, maar liefst 2014 West-Vlaamse Open Vld’ers kleurden het bolletje naast Francesco’s naam. Tevens wordt hij het jongste lid van het partijbestuur.

De bewogen periode in aanloop naar de verkiezingen kan hij op deze manier met een ferme opsteker afsluiten. Aanvankelijk was hij ook kandidaat-voorzitter maar na enkele goede gesprekken met Bart Tommelein beslisten ze om samen de strijd aan te gaan, Bart als kandidaat-voorzitter, Francesco als running mate. Wat Francesco vooral gelukkig en tevreden maakte was dat hij zijn ‘leermeester’ Bart Tommelein terug gevonden had. Langs deze weg wil Francesco ook gebruik maken om Egbert Lachaert veel succes toe te wensen in zijn nieuwe uitdaging. Zelf is Francesco supergemotiveerd om te helpen schrijven aan dit nieuwe hoofdstuk voor Open Vld, met in gedachte dat liberalisme van alle tijden en van iedereen is.

De uitslag van de voorzittersverkiezing:

 1. Egbert Lachaert: 9.784 stemmen, 61,03%
 2. Bart Tommelein: 4.768 stemmen, 29,74%
 3. Els Ampe: 1.172 stemmen, 7,31%
 4. Stefaan Nuytten: 307 stemmen, 1,92%

Egbert Lachaert is dus verkozen in één ronde.

De volgende twintig kandidaten voor het partijbestuur behaalden de meeste stemmen en zijn rechtstreeks verkozen:

 1. Alexander De Croo: 12.051
 2. Egbert Lachaert: 9.078
 3. Maggie De Block: 7.974
 4. Bart Somers: 7.081
 5. Patrick Dewael: 6.800
 6. Vincent Van Quickenborne: 6.696
 7. Herman De Croo: 6.108
 8. Mathias De Clercq: 5.534
 9. Gwendolyn Rutten: 5.253
 10. Francesco Vanderjeugd: 5.153
 11. Karel De Gucht: 4.973
 12. Lydia Peeters: 4.849
 13. Hilde Vautmans: 4.700
 14. Sven Gatz: 4.683
 15. Jean-Jacques De Gucht: 4.636
 16. Willem-Frederik Schiltz: 4.438
 17. Dirk Sterckx: 4.133
 18. Marino Keulen: 4.091
 19. Dirk Van Mechelen: 3.676
 20. Els Ampe: 3.440

Omdat Alexander De Croo de meeste stemmen achter zijn naam kreeg, is hij conform de statuten de eerste ondervoorzitter.

Volgens de statuten moet elke provincie vertegenwoordigd zijn door twee niet-mandatarissen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door één niet-mandataris. Daarom wordt het nieuwe partijbestuur aangevuld met volgende niet-mandatarissen:

 • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Annemie Neyts-Uyttebroeck
 • Voor de provincie Limburg: Frank Dewael, Frederick Vandeput en Laurence Libert (evenveel aantal Limburgse stemmen en dus beiden toegevoegd)
 • Voor de provincie Vlaams-Brabant: Patricia Ceysens en Irina De Knop
 • Voor de provincie West-Vlaanderen: Sabien Lahaye-Battheu
 • Egbert Lachaert is als partijvoorzitter ook automatisch voorzitter van het partijbestuur. Hij wordt opgevolgd in het partijbestuur door Stephanie D’Hose

Het nieuwe statutaire partijbestuur telt dus 28 leden, inclusief de nieuwe voorzitter Egbert Lachaert