Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 08.05.2018

Francesco tevreden over afhandeling schadedossiers

De overvloedige regenval, hagel en windhoos die zich in de periode 27 mei tot 26 juni 2016 voordeden werden erkend als natuurramp. Er werd in 2018 33.736 miljoen euro vrijgemaakt om de schade van algemene rampen te vergoeden. Naar aanleiding hiervan stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd enkele vragen aan minister-president Geert Bourgeois van de Vlaamse regering. Zo vroeg dhr. Vanderjeugd hoeveel dossiers in behandeling zijn, waarop dhr. Bourgeois vertelde dat dat er 5141 zijn, waarbij het voor 97,3% landbouwschade betreft. Van die 5141 dossiers dienen er nog 238 vervolledigd te worden door de aanvrager. In de provincie West-Vlaanderen gaat het om 1476 dossiers waarvan 1373 vatbaar voor behandeling zijn, 72 dossiers zijn onvolledig, 31 werden afgewezen. 908 dossiers werden reeds betaald voor de som van 14.776.600,87 euro. De afhandeling van de ontvankelijke en volledige dossiers 2016 is gepland voor eind 2018. “Het blijven aandringen bij Bourgeois werpt duidelijk zijn vruchten af” besluit Francesco.